LAULULAUKKU - LAULUA LEIKKIEN, LEIKKIÄ LAULAEN -koulutus

Jokainen päivä on laulupäivä! Ja Laululaukusta löytyy varmasti laulu tilanteeseen kuin tilanteeseen! Laululaukku - Laulua leikkien, leikkiä laulaen -koulutus on innostava ideapankki musiikin, laulun ja laululeikin monipuoliseen hyödyntämiseen osana jokapäiväistä toimintaa lasten kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus antaa ison repullisen vinkkejä ja ideoita elämykselliseen varhaisiän musiikkitoimintaan sekä laulun monipuoliseen ja tavoitteelliseen käyttöön lapsiryhmässä tai yhden lapsen kanssa.

Koulutuksessa opitaan uusia leikkilauluja sekä uusia laululeikkejä ja soveltamisideoita vanhoihin tuttuihin lauluihin. Koulutus antaa ideoita myös laulun käyttöön erilaisissa arjen tilanteissa sekä peleissä ja leikeissä. Laulun ja leikin lisäksi musiikkia koetaan ja saadaan onnistumisen elämyksiä myös aktiivisesti kuunnellen, soittaen ja rytmittäen, äänimaisemia luoden ja tarinoiden. Koulutuksessa painotetaan lasten ja ryhmän luovaa panosta ja ilmaisua sekä musiikin ja laulun tärkeää roolia kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tukena.

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄT
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen ammattilaisille, musiikkikasvattajille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville terapeuteille ja opettajille, kerho-ohjaajille, seurakunnan lastenohjaajille sekä muille lasten parissa toimiville.

KOULUTTAJA
Lauluntekijä Minna Lappalainen

LAULUA LEIKKIEN, LEIKKIÄ LAULAEN -KOULUTUS TILAUSKOULUTUKSENA
Koulutus soveltuu koko työyhteisön koulutukseksi ja antaa koko työyhteisölle uusia ideoita musiikin, laulun ja laululeikin hyödyntämiseen osana jokapäiväistä toimintaa lasten kanssa! Koulutus voidaan toteuttaa puolen päivän tai kokopäivän koulutuksena.

KOULUTUSMATERIAALIT
Koulutus sisältää luento- ja laulumonisteita. Osa laulusisällöistä löytyy Laulaun muista materiaaleista.

Tutustu koulutuskalenteriin ja ilmoittaudu koulutuksiin >>