Kiitos, jos käytät pari minuuttia täyttääksesi tämän koulutuspalautelomakkeen! Palautteesi on tärkeä, jotta voimme kehittää koulutuksia, materiaaleja ja menetelmiämme eri alojen ammattilaisia yhä paremmin palveleviksi. Palaute annetaan anonyymisti. Jos haluat liittää palautteeseen henkilötietosi tai toivot yhteydenottoa, voit kirjata nämä lomakkeen lopussa.


Laulupiirtämisen perusteetLaulupiirtäminen varhaisen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukenaLaulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (jatkokurssi)Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikkiSjungorita!-metodens grunderSjungorita!-metoden och Böjliga Bokstäver & Smidiga SiffrorSongdrawing method and Active with ABC&123 level1Songdrawing method and Active with ABC&123 level2Laulupiirtäminen esi-, alku- ja erityisopetuksessaKetteräksi Kirjaimista - Notkeaksi NumeroistaMusiikillisia kohtaamisia vanhustyössä


avoimeen koulutukseentilauskoulutukseenseminaariluentoon tai -työpajaanlastentarhanopettajalastenhoitaja tai -ohjaajaerityislastentarhanopettajaluokan opettajaerityisopettajakielenopettajavarhaisiän musiikinopettajamusiikinopettajataidepedagogipuheterapeuttimusiikkiterapeuttitoimintaterapeuttifysioterapeuttiperheterapeuttiaikuiskouluttajamuistiohjaajavanhusten virkistystoiminnan ohjaajaopiskelijajoku muu, mikä?

Kerro mielipiteesi koulutuksesta

1 =Välttävä 5 = Erittäin hyvä

Yleisarvosana koulutuksesta
12345

Kouluttajan/kouluttajien perehtyneisyys koulutussisältöön
12345

Kouluttajan/kouluttajien innostavuus
12345

Harjoitteiden selkeys
12345

Harjoitteiden omaksumisen helppous
12345

Koulutussisältöjen soveltuvuus omaan työhön
12345

Koulutussisällön soveltamisen helppous
12345

Teorian ja käytännön harjoitteiden suhde
12345

Koulutustilan toimivuus
12345

Tarjoilut
12345

Koulutuksen laajuus ja kesto
12345

Kuinka kiinnostunut olet seuraavista jatkokehityksen osa-alueista koulutuksen aihealueeseen liittyen?

1 = Ei lainkaan kiinnostunut, 5 = Erittäin kiinnostunut

Jatkokoulutukset aihealueeseen liittyen
12345

Uudet materiaalit
12345

Teoreettinen lähestymistapa aiheeseen
12345

Toiminnallinen lähestymistapa aiheeseen
12345


Toiveitani koulutuksen ja sen sisällön kehittämiselle

Toiveitani koulutus- ja menetelmämateriaalien kehittämiselle

Toivoisin Laulaun järjestävän koulutuksia seuraavista aihealueista

Mikäli toivot yhteydenottoa, kirjaa nimesi ja yhteystietosi alle

Nimi

Sähköposti

Puhelin

Lähetä lomake valitsemalla "Lähetä lomake". Kiitos palautteestasi!