Anna palautetta koulutuksistamme!

You are here:

  Kiitos, jos käytät pari minuuttia täyttääksesi tämän koulutuspalautelomakkeen! Palautteesi on tärkeä, jotta voimme kehittää koulutuksia, materiaaleja ja menetelmiämme eri alojen ammattilaisia yhä paremmin palveleviksi. Palaute annetaan anonyymisti. Jos haluat liittää palautteeseen henkilötietosi tai toivot yhteydenottoa, voit kirjata nämä lomakkeen lopussa.


  Laulaun luovat menetelmät -webinaariLaulu päivässä -verkkovalmennusLaulupiirtämisen perusteetLaulupiirtäminen varhaisen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukenaLaulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (jatkokurssi)Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikkiSjungorita!-metodens grunderSjungorita!-metoden och Böjliga Bokstäver & Smidiga SiffrorSongdrawing method and Active with ABC&123 level1Songdrawing method and Active with ABC&123 level2Laulupiirtäminen esi-, alku- ja erityisopetuksessaKetteräksi Kirjaimista - Notkeaksi NumeroistaMusiikillisia kohtaamisia vanhustyössä


  avoimeen lähikoulutukseenavoimeen etäkoulutukseenverkossa omalla ajalla suoritettavaan koulutukseentilauskoulutukseenseminaariluentoon tai -työpajaan  varhaiskasvatuksen opettajalastenhoitaja tai -ohjaajavarhaiskasvatuksen erityisopettajaluokan opettajaerityisopettajakielenopettajavarhaisiän musiikinopettajamusiikinopettajataidepedagogipuheterapeuttimusiikkiterapeuttitoimintaterapeuttifysioterapeuttiperheterapeuttiaikuiskouluttajamuistiohjaajavanhusten virkistystoiminnan ohjaajaopiskelijajoku muu, mikä?

  Kerro mielipiteesi koulutuksesta

  1 =Välttävä 5 = Erittäin hyvä

  Yleisarvosana koulutuksesta
  12345

  Kouluttajan/kouluttajien perehtyneisyys koulutussisältöön
  12345

  Kouluttajan/kouluttajien innostavuus
  12345

  Harjoitteiden selkeys
  12345

  Harjoitteiden omaksumisen helppous
  12345

  Koulutussisältöjen soveltuvuus omaan työhön
  12345

  Koulutussisältöjen soveltamisen helppous
  12345

  Teorian ja käytännön harjoitteiden suhde
  12345

  Koulutustilan toimivuus (jos lähikoulutus)
  12345

  Tarjoilut (jos lähikoulutus)
  12345

  Koulutuksen laajuus ja kesto
  12345

  Kuinka kiinnostunut olet seuraavista aiheista?

  1 = Ei lainkaan kiinnostunut, 5 = Erittäin kiinnostunut

  Jatkokoulutukset aihealueeseen liittyen
  12345

  Uudet materiaalit koulutuksen aihealueeseen liittyen
  12345

  Teoreettinen lähestymistapa aiheeseen
  12345

  Toiminnallinen lähestymistapa aiheeseen
  12345

  Laulaun muut koulutukset ja materiaalit
  12345


  Mikäli osallistuit etäkoulutukseen tai verkkovalmennukseen, kuinka hyvin koulutuksen sisältö välittyi etäyhteyksin ja kuinka helppo sinun oli osallistua etänä harjoitteisiin sekä omaksua niitä?

  Toiveitani koulutuksen ja sen sisällön kehittämiselle

  Toiveitani koulutus- ja menetelmämateriaalien kehittämiselle

  Toivoisin Laulaun järjestävän koulutuksia seuraavista aihealueista

  Mikäli toivot yhteydenottoa, kirjaa nimesi ja yhteystietosi alle

  Nimi

  Sähköposti

  Puhelin

  Lähetä lomake valitsemalla "Lähetä lomake". Kiitos palautteestasi!

  Jaa tämä: