Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror

Upp och hoppa ur bänkarna! Materialpaketet BÖJLIGA BOKSTÄVER & SMIDIGA SIFFROR uppmuntrar till att dyka ner i bokstävernas och siffrornas värld – funktionellt och interaktivt med spel och lekar, hopp och balans!

Materialets alfabets- och sifferbrickor ger oändliga möjligheter till att dra nytta av rörelser, spel och funktionalitet som stöd för lärandet. I spelen hoppar man bl.a. längs alfabetsstigen, vrider sig i siffertrassel, springer luffarschackstafett, samlar ihop bokstäver till ett ord i en barnskottkärra eller skapar additionstal genom att kasta sifferfrisbee.Förutom de färdiga spelen, lekarna och verksamhetstipsen uppmuntrar materialet till att hitta på egna spel och lekar, samt att mångsidigt tillämpa det som en del av lärandet för barn i olika åldrar.

Stöd för inlärning

Förutom läs-, skriv- och matematikkunskaper stöttar spelen och lekarna i materialet Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror även kunskaper i interaktion och kamratskap, kreativt uttryck och delaktighet, samt koncentrationsförmåga och problemlösningskompetens. Lärandet börjar inte vid själva spelets start, utan redan vid spelets planerings- och uppställningsskede krävs det kunskap inom samarbete och problemlösning.

Materialet passar för såväl förskole-, lågstadie- och specialundervisning som förskolepedagogik och olika typer av klubbverksamhet för barn.Materialet passar även bra för
språkundervisning samt förberedande undervisning för barn med invandrarbakgrund. Åldersrekommendation är 4+.

Mångsidigt material

Bokstavs- och sifferbrickorna (diam. 20 cm) säljs i en tygpåse. Materialet innehåller 31 alfabetsbrickor, 13 sifferbrickor (0-12) och 6 spelelementbrickor. Bokstäverna får stöd av figurer med samma begynnelsebokstav och siffrorna illustreras av motsvarande antal bär, frukter eller grönsaker. Med hjälp av sifferbrickorna kan man, förutom talföljder och olika räkneoperationer, även bygga ihop en urtavla på golvet och gestalta den med hjälp av rörelser, sånger och lekar. Som spelelement fungerar start- och stop-brickorna, kasttur- samt plus- och minus-brickorna. Spel- och lekinstruktioner finns i instruktionshäftet.

(Bilden är av det finskspråkiga materialet Ketteräksi Kirjaimista - Notkeaksi Numeroista)

Tryggt att leka och röra sig på golvet

De halkfria, hållbara brickorna, som kan torkas av med en fuktig trasa, passar utmärkt för olika slags golvspel och uppmuntrar även barnen att hitta på egna spel. Brickorna kan till och med kastas som en frisbee, vilket ger en ny, rolig dimension åt funktionaliteten hos dem.

Beställ materialet