I Minna Lappalainens trevliga melodier och texter behandlas bekanta element på ett tämligen fräscht sätt. Matti Lappalainens arrangemang ger musikerna – till exempel Lenni-Kalle Taipale – möjlighet till spontant musicerande. Birthe Wingren sjunger vackert och Tomas Höglunds skämtlynne får en att le. I körens uppträdande hörs sångglädje och barnsolister smälter hjärtat.  Genomgående teman i sångerna är vänskap och gemensam lek, och Visväskans spel och lekar förverkligar samma idéer i praktiken.

Visväskans koncept förefaller lyckat och genomtänkt över hela linjen. Att träväskan och korten är vackra och hållbara är också av betydelse. Goda idéer förtjänar att paketeras fint.