Ryhmäni maahanmuuttajataustaisille lapsille laulupiirtäminen on toiminut selkeästi tärkeänä kieltä tukevana toimintamuotona, jossa he ovat saaneet tuntea osallistuvansa ja onnistuvansa, vaikka yhteistä kieltä ei heti olekaan. Yhdellä lapsista laulupiirtäminen avasi jopa kielellisen lukon – menetelmä rohkaisi häntä kommunikoimaan uudella kielellä.