Laulupiirtämisellä on tärkeä osa oman opetusryhmäni ryhmäytymisessä ja ryhmän tiivistymisessä. Se on ryhmämme yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä lisäävä oma juttumme. Laulupiirtäessä kaikki yhdysluokan oppilaat kokevat olevansa tasavertaisia ja kuuluvansa aidosti yhteen, ikäeroista huolimatta.