Ryhmäni maahanmuuttajataustaisille lapsille laulupiirtäminen on toiminut selkeästi tärkeänä kieltä tukevana toimintamuotona, jossa he ovat saaneet tuntea osallistuvansa ja onnistuvansa, vaikka yhteistä kieltä ei heti olekaan. Yhdellä lapsista laulupiirtäminen avasi jopa kielellisen lukon – menetelmä rohkaisi häntä kommunikoimaan uudella kielellä.

Anonyymi menetelmäpalaute

Aivan ihastuttava menetelmä! Olen työskennellyt lastentarhanopettajana 30v ja käynyt monissa koulutuksissa, mutta tämä oli pitkästä aikaa innostava, virkistävä ja hyödyllinen!

AnonyymiErityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja

Laulupiirtämisessä toteutuvat mahtavasti varhaiskasvatussuunnitelman perusperiaatteet sekä kaikki vasun eri oppimisen alueet. Toimintaan on ollut helppo kytkeä erilaisia teemoja ja oppisisältöjä. Kaikki ryhmän lapset ovat olleet aivan haltioituneita laulupiirtämisestä. En muista, milloin tämä porukka olisi sitoutunut yhteiseen toimintaan näin hyvin.

Anonyymi

Mielestäni helpoin ja luonnollisin tapa oppia AAC-keinoja ovat leikki, laulu ja lorut. Laulupiirtämisestä kiinnostuin, koska siinä yhdistyvät kaikki tärkeät elementit.

Anne EväkoskiAAC-ohjaaja

Mikä kokemus! Uskomatonta, kuinka lapset rentoutuivat ja heittäytyivät tuokioon. ”Hurjimmatkin” menijät suorastaan sukelsivat paperin uumeniin ja antoivat laulun ja kynän viedä. Olin vaikuttunut työskentelyrauhasta sekä siitä valtavasta levollisesta ja rentoutuneesta tunnelmasta joka ryhmäämme levisi. Lapset nauttivat todella paljon!

Henna KarvonenVarhaiskasvatuksen opettaja

Omalla lauluäänellä ei ole niinkään merkitystä, vaan sillä, mitä laululla voidaan saavuttaa. Myöskään piirtämistaidoilla ei ole laulupiirtämisessä merkitystä. Laulupiirtämistä voi käyttää toimintaterapiassa hyvin monipuolisesti ja lähes kaikkien lasten kanssa. Siitä innostuvat sekä tytöt että pojat.

Anne LaitinenToimintaterapeutti

Laulupiirtämisen menetelmä tukee oivallisella tavalla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa taidekasvatukseen. Se antaa lapselle luontaisen ja havainnollisen toimintatavan omien tunteiden, ajatusten ja havaintojen ilmaisuun ja näkyväksi tekemiseen. Laulupiirtämiseen liittyvät myös kehollisen ja moniaistisen ilmaisun lähestymistavat.

Inkeri RuokonenVarhaiskasvatuksen professori, Turun yliopisto

Olemme pilotoineet Laulupiirtämistä 4-vuotiaiden muskariryhmissä muskarin keskeisenä toimintamuotona kokonaisen lukuvuoden ajan. Muutkin musiikilliset työtavat ovat toki kulkeneet koko ajan toiminnassa rinnalla mukana. Laulupiirtävissä ryhmissä olen havainnut lasten laulavan aktiivisemmin kuin ryhmissä, joissa menetelmä ei ole ollut käytössä. Erityisen iloinen olen ollut eräästä poikavoittoisesta ryhmästä, jossa laulamisesta ei ole aiemmin meinannut tulla mitään. Laulupiirtämisen myötä porukka on alkanut laulaa tosi innoissaan. Laulupiirtäminen on tuonut toimintaan myös rauhaa ja lapset jaksavat keskittyä pidempiä aikoja yhden asian äärellä. Vanhemmilta on tullut myös positiivista palautetta tästä keskittyneestä, rauhallisesta tunnelmasta sekä uusista taidoista, jotka ovat tulleet laulupiirtämisen avulla esiin.

Pauliina SirkiäVarhaisiän musiikinopettaja, Turun seudun musiikkiopisto

On hienoa että laulupiirtämiseen voi osallistua myös lapset joilla on haasteita osallistua muuhun yhteiseen toimintaan ja ilmaista itseään. Erityisesti näiden lasten kohdalla nähdään paljon onnistumisen kokemuksia, koska menetelmässä ei ole oikeaa ”tuotosta”. Laulupiirtämisessä on taikaa – lapset keskittyvät piirtämiseen ja muu hälinä jää.

Salla SutinenVarhaiskasvatuksen erityisopettaja, Vantaa

Asiakkaani 4-vuotias down-tyttö on ottanut menetelmän hienosti omakseen. Hän ei ollut aikaisemmin edes suostunut pitämään kynää kädessään. Nyt hän piirtää hienoja piirustuksia laulujen tahdissa. Hänen tarkkaavuuden taitonsa ja keskittymiskykynsä ovat laulupiirtämisen aikana parempaa. Viittominen sekä kuvien käyttö on ollut myös aloitteellisempaa ja olemuskieli rikkaampaa. Viimeisimpänä on tullut laulupiirtämisen aikana esille ääntelyyn, sanojen tapailuun liittyviä piirteitä.

Ann-Mari KähkönenPuheterapeutti