HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! – Suomen- ja ruotsinkielinen materiaaliuutuus

21.8.2017

 

Suomen- ja ruotsinkielinen materiaaliuutuus

 

HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! – LAULUPIIRTÄMISEN MENETELMÄ MONIALAISEN OPPIMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! – MÅNGSIDIG INLÄRNING OCH DELAKTIGHET GENOM
SJUNGORITA!-METODEN

Suomessa kehitetty laulupiirtämisen menetelmä on elämyksellinen ja moniaistinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulun tukemana. Menetelmä tukee eri-ikäisten lasten oppimista sekä tarjoaa lapselle osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia.

Laulau Oy:n materiaaliuutuus on käytännönläheinen perusteos niin lasten parissa toimivalle ammattilaiselle kuin lasten vanhemmillekin. Materiaali sisältää monipuolista tietoa menetelmän työtavoista ja käyttömahdollisuuksista, lasten parissa toimivien ammattilaisten kokemuksia menetelmästä sekä kymmeniä piirtämislauluja, jotka innostavat lasta yhteiseen luovaan toimintaan.

LAULUPIIRTÄMINEN LOIHTII KUVIA SEKÄ TUKEE OPPIMISTA
Laulupiirtämisen ytimenä ovat pienet piirtämislaulut, jotka ovat piirtämistarkoitusta varten tehtyjä tai tarkoitukseen muuten soveltuvia. Laulupiirtäen erilaiset piirrokset – niin auringot, sadepisarat, etanat ja lumiukot kuin abstraktimmat liikeradat ja tunnetilat – syntyvät pienten piirtämislaulujen tukemana. Laulupiirroksia voi synnyttää omalle tai yhteiselle paperille, kaverin selkään, ilmaan tai vaikka ulkona hiekkaan tai lumeen.

Piirtämislaulut houkuttelevat lasta tarttumaan kynään, laulupiirtämisen harjoitteet ja prosessit innostavat lasta monenlaiseen oppimiseen. Vuorovaikutteisessa toimintamuodossa kehittyvät mm. kielelliset taidot ja puheentuotto, motoriikka ja kehonhallinta, tunne- ja vuorovaikutustaidot, keskittyminen ja tarkkaavaisuus sekä ilmaisu ja yhdessä toimimisen taidot. Laulupiirtämisen visuaalinen lopputulos ei ole tärkein, vaan yhteinen matka sitä kohti. Näkyvien kuvien lisäksi toiminnassa korostuvat kosketus ja läheisyys, yhteiset tuotokset ja niiden jakaminen, tarinallisuus ja osallisuus. Toimintaan on jokaisen helppo osallistua omista lähtökohdistaan ja omilla taidoillaan. Laulupiirtäminen tarjoaa erinomaista tukea myös erityistä tukea tarvitsevalle lapselle toimien tarvittaessa eheyttävänä pedagogisena kuntoutusmenetelmänä. 

MONIPUOLINEN MATERIAALI INNOSTAA ALKUUN

HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! / HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! on laulupiirtämisen perusteos, jonka avulla menetelmään on helppo tutustua niin yksittäisten laulujen ja piirrosten kautta kuin myös kokonaisvaltaisemmasta pedagogisesta näkökulmasta. Materiaali sisältää

  • lähes 40 piirtämislaulua nuotteineen ja toimintavinkkeineen
  • cd:llä 25 laadukkaasti toteutettua piirtämislaulua laulupiirtämisen tueksi ja inspiraatioksi (ruotsinkielisellä cd:llä 28 laulua)
  • kattavaa tietoa menetelmästä, sen työtavoista ja käyttömahdollisuuksista
  • tietoa ja ideoita menetelmän käytöstä monialaisen oppimisen tukena
  • tuokioideoita erilaisiin käyttötilanteisiin
  • alan ammattilaisten käytännön kokemuksia ja esimerkkejä menetelmän käytöstä
  • tutkimustietoa laulupiirtämisestä
  • instrumental-versiot lauluista (nettipohjainen lisämateriaali)
  • tulostettavia pohjakuvia piirtämisen tueksi (nettipohjainen lisämateriaali)

Materaaliin kuuluvan cd:n innostavat piirtämislaulut antavat toiminnallista tukea laulupiirtämi-seen sekä inspiroivat ja johdattelevat erilaisiin musiikillisiin maisemiin – lumihiutaleiden leijailusta sadepisaroiden ropinaan, letkeästi löntystelevistä elefanteista kaahaileviin formuloihin.

Suomenkielisellä levyllä taituroivat ammattimuusikoista koostuva Laululaukku-orkesteri (mm. Mari Kätkä, Tuomas Kesälä, Heikki Pohto, Juha Lanu, Arto Nurmi, Jussi Miettola ja Kukka Lehto) sekä joukko lapsia. Ruotsinkielisellä levyllä laulusta vastaavat Kristina från Duvemåla -musikaalin ruotsalaiset lapsinäyttelijät sekä musikaalitähti Kristin Lidström. Laulut ovat Minna Lappalaisen käsialaa, ruotsinkielisistä käännöksistä vastaavat Pasi Hiihtola ja Barbara Helsingius.

SUOMALAINEN LUOVA MENETELMÄINNOVAATIO

Laulupiirtämisen® menetelmän on kehittänyt lastenmusiikin tekijä Minna Lappalainen (Laulau Oy) yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja menetelmäkäyttäjien kanssa. Alunperin menetelmä sai alkunsa Lappalaisen oman pojan oppimisen tarpeista. Pojalla oli haasteita piirtämisessä ja visuaalisessa hahmottamisessa eikä kynäily innostanut poikaa. – Laulu tupsahti jopa vähän vahingossa piirtämisen avuksi ja laulupiirtämisestä tuli äidin ja pojan hauska yhteinen leikki, muistelee Lappalainen. – Huomasin melko nopeasti toiminnan aktivoivan piirtämisen lisäksi myös muita oppimisen alueita, jatkaa Lappalainen havaintojaan ensikokemuksistaan.

Menetelmä on viimeisen 5 vuoden aikana löytänyt paikkansa suomalaisen varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen ja kuntoutuksen sekä musiikkikasvatuksen työvälineenä. Menetelmän työtapoja on testattu myös muistisairaiden ja aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvien parissa. Menetelmä on herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Laulaun koulutuksiin on osallistunut pedagogeja mm. Virosta ja Ruotsista. Syksyllä laulupiirtäminen on esillä Tukholman Skolforum-tapahtumassa.

– Vaikka laulua ja kuvallista toimintaa on toki aiemminkin yhdistetty eri tavoin, vastaavan tyyppistä menetelmällistä sisältökokonaisuutta ja pedagogista kokemuspohjaa aihealueesta ei ole tiettävästi muualla saatavilla. Kokemukset ja oppimistulokset täällä Suomessa ovat olleet erinomaisia ja menetelmän käyttömahdollisuudet lähes rajattomat. Tavoitteena onkin löytää kanava ja yhteistyökumppaneita menetelmän viemiseen myös muille kielialueille, maalailee menetelmäkehittäjä Minna Lappalainen.

Laulau Oy on vuonna 2009 toimintansa käynnistänyt pieni yritys, joka kehittää luovia ja toiminnallisia menetelmiä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatusalan ammattilaisten työn tueksi. Laulau kouluttaa alan ammattilaisia sekä tarjoaa menetelmiin liittyviä materiaaleja ja sisältöjä.

Materiaali- ja haastattelupyynnöt sekä lisätietoa:
Minna Lappalainen, minna.lappalainen@laulau.fi, puh. 040 5011005

Jaa tämä: