You are here:

Asiakaskokemukset

Liisi Kuoppala
Puheterapeutti

Laulupiirtämisen avulla olen saanut autismin kirjon asiakkaiden kanssa esille heidän tarpeensa olla vuorovaikutuksessa ja kontaktissa. Itselleni laulupiirtäminen on tuonut iloa terapiatyöhön ja niihin pieniin tärkeisiin vuorovaikutushetkiin, joita lasten kanssa parhaimmillaan voi kokea.

Anonyymi
Varhaiskasvatuksen opettaja

Olen käsitellyt tunnetaitoja ryhmässäni nyt viikottain Musa tuntuu! -materiaalin avulla. Tulokset ovat olleet aivan käsittämättömät. Esimerkkinä eräs Mutu-kerhotuokio, jossa käsittelimme hiljaisuutta musiikin, maalaamisen ja yhteisen keskustelun kautta. Hiljaisuus herätti lapsissa hyvin erilaisia tunteita: rauhallisuutta ja hyvää oloa, ujouden ja yksinjäämisen pelkoa, kiukkua, surua ja muistoja hautajaisista.

Hämmentyneenä ihmettelin näitä viisaita pieniä ihmisiä. Miten paljon he ovat tämän kauden aikana kehittyneet tunteiden ilmaisussa. He tunnistavat oman tunteensa ja sanoittavat niitä rohkeasti. He tietävät jo muistuttamatta, että me kaikki tunnemme eri tavalla eikä mikään tunne ole väärä. Nämä pienet osaavat keskustella tunteista myös kaverin kanssa ja pysähtyä kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavana. Myös vanhemmilta on tullut Mutu-kerhostamme aivan ihanaa palautetta.

Olen suositellut tätä materiaalia myös kollegoille ja varhaiskasvatuksen johtajille hankittavaksi päiväkoteihin. Lämmin kiitos. Olette tehneet huikeaa työtä.

Ann-Mari Kähkönen
Puheterapeutti

Olen käyttänyt laulupiirtämistä 10-vuotiaan keskivaikean kehitysvammaisen autistitytön kanssa neljän kuukauden ajan. Tänä aikana olen havainnut hänen ilmaisevan itseään ja laulavan enemmän kuin kahden viimeisen vuoden aikana, jona olen häntä kuntouttanut. Hänen jaetun tarkkaavuuden taitonsa sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatioaloitteensa ovat lisääntyneet merkittävästi tuokioiden aikana erityisesti silloin, kun hän on nähnyt struktuurissaan laulupiirtämisen kuvan.

Hän tekee valikkokuvien avulla ehdotuksia piirtämislaulusta usein nimeten kuvan sekä käyttää piirtämiäni kuvia kommunikaatiokuvinaan; osoittaa piirtämääni etanaa ja sitten omaa etanaansa ”piirsin etanan”. Hän laulaa melodiaa ja laulun sanoja ”selkeästi” tapaillen kerta kerralta paremmin. Lisäksi hän on alkanut piirtää yksityiskohtaisesti laulun sisällön mukaan. Materiaalissa on Etana-laulu, johon olen tehnyt isot kuvat etanoista. Aiemmin yhteinen vuorovaikutusleikki ei ole onnistunut lainkaan. Nyt leikimme laulun aikana näillä kuvaetanoilla saaden aikaan hienoa yhteistä toimintaa. Lähi-ihmiset ovat olleet hämmästyneitä näistä hänen esiin tulleista taidoistaan. Nykyään haastavaa käyttäytymistä esiintyy terapiatuokioiden aikana ainoastaan silloin, kun lopetamme laulamisen. Olisihan sitä kiva jatkaa! Laulupiirtäminen on meidän juttu!

Liisa Ylinen
Yhdysluokan opettaja, Kemiö

Laulupiirtämisellä on tärkeä osa oman opetusryhmäni ryhmäytymisessä ja ryhmän tiivistymisessä. Se on ryhmämme yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä lisäävä oma juttumme. Laulupiirtäessä kaikki yhdysluokan oppilaat kokevat olevansa tasavertaisia ja kuuluvansa aidosti yhteen, ikäeroista huolimatta.

Ann-Mari Kähkönen
Puheterapeutti

Asiakkaani 4-vuotias down-tyttö on ottanut menetelmän hienosti omakseen. Hän ei ollut aikaisemmin edes suostunut pitämään kynää kädessään. Nyt hän piirtää hienoja piirustuksia laulujen tahdissa. Hänen tarkkaavuuden taitonsa ja keskittymiskykynsä ovat laulupiirtämisen aikana parempaa. Viittominen sekä kuvien käyttö on ollut myös aloitteellisempaa ja olemuskieli rikkaampaa. Viimeisimpänä on tullut laulupiirtämisen aikana esille ääntelyyn, sanojen tapailuun liittyviä piirteitä.

Salla Sutinen
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Vantaa

On hienoa että laulupiirtämiseen voi osallistua myös lapset joilla on haasteita osallistua muuhun yhteiseen toimintaan ja ilmaista itseään. Erityisesti näiden lasten kohdalla nähdään paljon onnistumisen kokemuksia, koska menetelmässä ei ole oikeaa ”tuotosta”. Laulupiirtämisessä on taikaa – lapset keskittyvät piirtämiseen ja muu hälinä jää.

Pauliina Sirkiä
Varhaisiän musiikinopettaja, Turun seudun musiikkiopisto

Olemme pilotoineet Laulupiirtämistä 4-vuotiaiden muskariryhmissä muskarin keskeisenä toimintamuotona kokonaisen lukuvuoden ajan. Muutkin musiikilliset työtavat ovat toki kulkeneet koko ajan toiminnassa rinnalla mukana. Laulupiirtävissä ryhmissä olen havainnut lasten laulavan aktiivisemmin kuin ryhmissä, joissa menetelmä ei ole ollut käytössä. Erityisen iloinen olen ollut eräästä poikavoittoisesta ryhmästä, jossa laulamisesta ei ole aiemmin meinannut tulla mitään. Laulupiirtämisen myötä porukka on alkanut laulaa tosi innoissaan. Laulupiirtäminen on tuonut toimintaan myös rauhaa ja lapset jaksavat keskittyä pidempiä aikoja yhden asian äärellä. Vanhemmilta on tullut myös positiivista palautetta tästä keskittyneestä, rauhallisesta tunnelmasta sekä uusista taidoista, jotka ovat tulleet laulupiirtämisen avulla esiin.

Inkeri Ruokonen
Varhaiskasvatuksen professori, Turun yliopisto

Laulupiirtämisen menetelmä tukee oivallisella tavalla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa taidekasvatukseen. Se antaa lapselle luontaisen ja havainnollisen toimintatavan omien tunteiden, ajatusten ja havaintojen ilmaisuun ja näkyväksi tekemiseen. Laulupiirtämiseen liittyvät myös kehollisen ja moniaistisen ilmaisun lähestymistavat.

Anne Laitinen
Toimintaterapeutti

Omalla lauluäänellä ei ole niinkään merkitystä, vaan sillä, mitä laululla voidaan saavuttaa. Myöskään piirtämistaidoilla ei ole laulupiirtämisessä merkitystä. Laulupiirtämistä voi käyttää toimintaterapiassa hyvin monipuolisesti ja lähes kaikkien lasten kanssa. Siitä innostuvat sekä tytöt että pojat.

Henna Karvonen
Varhaiskasvatuksen opettaja

Mikä kokemus! Uskomatonta, kuinka lapset rentoutuivat ja heittäytyivät tuokioon. ”Hurjimmatkin” menijät suorastaan sukelsivat paperin uumeniin ja antoivat laulun ja kynän viedä. Olin vaikuttunut työskentelyrauhasta sekä siitä valtavasta levollisesta ja rentoutuneesta tunnelmasta joka ryhmäämme levisi. Lapset nauttivat todella paljon!

Anne Eväkoski
AAC-ohjaaja

Mielestäni helpoin ja luonnollisin tapa oppia AAC-keinoja ovat leikki, laulu ja lorut. Laulupiirtämisestä kiinnostuin, koska siinä yhdistyvät kaikki tärkeät elementit.

Anonyymi

Laulupiirtämisessä toteutuvat mahtavasti varhaiskasvatussuunnitelman perusperiaatteet sekä kaikki vasun eri oppimisen alueet. Toimintaan on ollut helppo kytkeä erilaisia teemoja ja oppisisältöjä. Kaikki ryhmän lapset ovat olleet aivan haltioituneita laulupiirtämisestä. En muista, milloin tämä porukka olisi sitoutunut yhteiseen toimintaan näin hyvin.

Anonyymi

Mahtava koulutus (Helsingin kaupungin kielikylpykoulutus), josta opettajat saivat konkreettista hyötyä opetukseen. Kerrankin koulutusta, joka on kuin räätälöity kielikylpyopetukseen. Kouluttaja ihanan innostava, kannustava ja heittäytyjä. Iso plussa ruotsinkielisestä materiaalista!

Anonyymi
Erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja

Aivan ihastuttava menetelmä! Olen työskennellyt lastentarhanopettajana 30v ja käynyt monissa koulutuksissa, mutta tämä oli pitkästä aikaa innostava, virkistävä ja hyödyllinen!

Anonyymi
Lastentarhanopettaja

Kokemus oli antoisa. Kouluttajan ammattitaito ja vuorovaikutus koulutettaviin oli erinomainen, Koulutuksessa jokaisen ideat saivat näkyä ja koulutettavat olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja antiin. Sisällöstä sai helposti poimittua juuri itselle sopivaa materiaalia.

Tarumaija Aalto
Erityisluokanopettaja

Ketteräksi kirjaimista, notkeaksi numeroista-materiaali on todella monipuolinen. Ohjekirjassa on mukavia vinkkejä, mutta muutamaa niistä kokeiltuaan keksii itsekin helposti erilaisia juttuja, joissa pyörylöitä voi käyttää. Pyörylöistä voi poimia tarvitsemansa tai muodostaa niistä kokonaisen pelipolun. Niiden avulla voi opetella kirjaimia, tavuja, sanoja tai vaikkapa lauseitakin. Matematiikassa numeropyörylät toimivat mainiosti yhteen-, vähennys- ja kertolaskuissa. Materiaalia voi käyttää koko luokan kesken tai pienemmällä porukalla. Sen avulla voi rakentaa mielekkäitä tukitunteja tai eriyttää niin ylös- kuin alaspäin oppitunnin aikana. Materiaalin kanssa voi rakentaa toiminnallisille oppitunneille liikettä, kirjatunneille välipaloja ja liikuntatunteja saa mukavasti nivottua muuhun oppimiseen. Materiaali on helposti käytettävissä myös silloin, kun nopeimmat tulevat jo valmiiksi ja jotain mukavaa pitäisi saada heille kehiteltyä.

Suosittelen Ketteräksi kirjaimista, notkeaksi numeroista materiaalia lämpimästi jokaiseen luokkaan, jossa kaivataan toiminnallisuutta ja helposti käytettävää monipuolista materiaalia.

Anonyymi
Esikouluopettaja

Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista on ollut meidän kirjattomassa eskarissa ihan keskeisin materiaali. Sen leikkien ja pelien avulla on lasten kanssa harjoiteltu kirjaimia ja lukuja, vuorovaikutus- ja yhdessä toimimisen taitoja, ohjeiden kuuntelua ja mieleenpainamista ja vaikka mitä. Naapuriryhmän lapset kysyvät joka päivä, milloin hekin saavat pelata näitä pelejä.

Laulau-fanit Seattlen Suomi-koulusta

Laulaun laulujen ja menetelmien avulla annetaan lapsille sylin täydeltä onnistumisen elämyksiä ja luodaan positiivinen oppimisympäristö kaikille lapsille. Lapsille annetaan tilaa luovuudelle ja jokainen voi olla mukana omalla tasollaan. Laulaun kaikki laulut, materiaalit ja kurssit ovat ajatuksella, ammattitaidolla ja sydämellä tehty. Laatua lapsille!!

Laulu päivässä –verkkokurssi on ollut loistava, koska siihen voi osallistua omalla ajalla eikä ole paikkaan ja aikaan sidottua. Jaksoihin voi myös helposti palata tarvittaessa uudestaan. Meille ulkosuomalaisille opettajille aivan täydellistä.

Anonyymi koulutuspalaute

Minnan lauluissa on jotain sanoinkuvaamatonta taikuutta. Materiaaleista löytyy paljon ihanan pieniä, helposti opittavia lauluja, mutta jokainen on kuitenkin persoonallinen oma maailmansa. Sovitukset ja toteutukset ovat laadukkaita, mikä tekee lauluista nautittavia myös aikuiselle. Näiden laulujen äärellä viihdymme lasten kanssa aina pitkään ja niiden ympärille on niin helppo kehittää kaikenlaista toimintaa.

Reija Turunen

Olemme ryhmässämme kuluneen toimintakauden aikana käyttäneet lukuisia kertoja Musa tuntuu -materiaalia. Kivat leikki-ideat ja mahtava musiikki ovat meitä liikuttaneet fyysisesti ja henkisesti. Ryhmämme kaikki lapset hiljentyvät kyseisen musiikin äärellä, materiaalilla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia.

Anonyymi koulutuspalaute

Sydämellinen kiitos taas aivan huikeasta koulutuspäivästä! <3 Koulutus avasi aivan uudella tavalla musiikin mahdollisuuksia lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena. Myös kokonaan uusi maailma musiikin tunnevaikutuksista avautui minulle itselleni, jopa siinä määrin, että kyyneliltä ei vältytty (arvannet siis kuva olen… ;-). Toki olen tiedostanut musiikin roolia tunteiden välittäjänä aiemminkin, mutta kun asian äärelle oikein pysähtyi, oli kokemus voimakas. Upeaa oli myös huomata, kuinka erilaisia me koulutuksessa olleet olimme omine kokemuksinemme ja mielikuvinemme. En malta odottaa, että pääsen lastenkin kanssa jakamaan näitä musiikillisia kokemuksia ja seikkailuita.

Tidskriften Föräldrar och Barn

Vi älskar lekar som utvecklar barnets kreativa tänkande och språkliga utveckling. Så den här visväskan hamnar högt upp på vår önskelista! Ett underbart sångpaket fyllt med visor, spel och lekar för barn i åldern 3-9 år. Barnen lär sig nya barnvisor och inspireras att sjunga med hjälp av bildkorten.

Hufvudstadsbladet

I Minna Lappalainens trevliga melodier och texter behandlas bekanta element på ett tämligen fräscht sätt. Matti Lappalainens arrangemang ger musikerna – till exempel Lenni-Kalle Taipale – möjlighet till spontant musicerande. Birthe Wingren sjunger vackert och Tomas Höglunds skämtlynne får en att le. I körens uppträdande hörs sångglädje och barnsolister smälter hjärtat.  Genomgående teman i sångerna är vänskap och gemensam lek, och Visväskans spel och lekar förverkligar samma idéer i praktiken.

Visväskans koncept förefaller lyckat och genomtänkt över hela linjen. Att träväskan och korten är vackra och hållbara är också av betydelse. Goda idéer förtjänar att paketeras fint.

Lastentarha-lehden arvio Laululaukku-lastenlevystä

Minna on pakannut laukun huomioiden hienosti kohderyhmän musiikkikasvatukselliset tarpeet. Useimmat kappaleet soveltuvat yhdessä laulettaviksi ja leikittäviksi, ja myös aivan päiväkodin pienemmille löytyy laukusta omat lokeronsa… Näin vakuuttavan ja vaikuttavan alun jälkeen jäämme mielenkiinnolla odottamaan mitä kaikkea tähän tuoteperheeseen syntyykään. Matkalla musiikin maailmaan hyvin pakatusta laukusta on apua; se laukku on tässä.

Pirkko Kotirinta, Helsingin Sanomat

Lastenmusiikki on tunnetusti rokistunut. Ajattomamman ja erittäin hyvin toteutetun vaihtoehdon tarjoaa Laululaukku. Minna Lappalaisen monipuolisissa sävellyksissä ja sanoituksissa on kivoja oivalluksia ja menoa ja meininkiä, vailla lässytystä. Orksterissä soittavat mm. Lenni-Kalle Taipaleen, Sami Kuoppamäen ja Mongo Aaltosen kaltaiset tekijät. Rytmisesti liikutaan välillä salsan tai reggaen, välillä perinteisen lastenlaulun tunnelmissa, enimmäkseen akustisesti. Tasosta kertonee, että Yleisradio tuli levyn toiseksi tuottajaksi. Näin syntyi ensimmäinen Ylen studioilla kantanauhaksi tehty lastenmusiikkituotanto sitten 1980-luvun.

Anonyymi menetelmäpalaute

Ryhmäni maahanmuuttajataustaisille lapsille laulupiirtäminen on toiminut selkeästi tärkeänä kieltä tukevana toimintamuotona, jossa he ovat saaneet tuntea osallistuvansa ja onnistuvansa, vaikka yhteistä kieltä ei heti olekaan. Yhdellä lapsista laulupiirtäminen avasi jopa kielellisen lukon – menetelmä rohkaisi häntä kommunikoimaan uudella kielellä.

Anonyymi
Asiakaskokemus Vauva-lehdessä

Tästä tuli meidän muksun uusi suosikki. Monipuolisin rytmein ryyditetyt lastenlaulut saavat kolmevuotiaan kinuamaan tanssikaveria. Mikäs on äidin tanssiessa salsan ja ragtimen tahdissa. Laululaukku on laadukkaasti tehty lastenlevy, joka sisältää 17 uutta leikillistä laulua.

Jaa tämä: