You are here:

Koulutuskalenteri

Laulupiirtämisen perusteet (taso I)

Helsinki. Ajankohta avoin. Seuraa sivuamme ja uutiskirjettämme saadaksesi tiedon tulevista koulutuksista.

Koulutuksessa perehdytään moniaistiseen ja ilmaisun monia muotoja yhdistelevään laulupiirtämisen menetelmään sekä sen monipuolisiin mahdollisuuksiin lapsen monialaisen oppimisen tukena.

Laulupiirtämisen perusteet (taso I)

Oulu, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 1.10.2024

Koulutuksessa perehdytään moniaistiseen ja ilmaisun monia muotoja yhdistelevään laulupiirtämisen menetelmään sekä sen monipuolisiin mahdollisuuksiin lapsen monialaisen oppimisen tukena.

Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

Aika ja paikka avoin. Seuraa sivuamme ja uutiskirjettämme saadaksesi tiedon tulevista koulutuksista.

Musiikki kutsuu vuorovaikutukseen ja toimii mitä ihanimpana tunnetaitotyökaluna. Toiminnallisessa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja lähestytään musiikillisesti ja monitaiteisin työtavoin.

Laulupiirtäminen inklusiivisena ja kuntouttavana menetelmänä (II-taso)

Aika ja paikka avoin. Seuraa sivuamme ja uutiskirjettämme saadaksesi tiedon tulevista koulutuksista.

Koulutuksessa perehdytään laulupiirtämisen käyttöön erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusmenetelmänä sekä saadaan uusia käytännönläheisiä työkaluja menetelmän hyödyntämiseen osana pedagogista tai terapeuttista prosessia ja työkalupakkia.

Laulu päivässä – Laulu ja musiikki kokopäiväpedagogisena työkaluna

Aika ja paikka avoin. Seuraa sivuamme ja uutiskirjettämme saadaksesi tiedon tulevista koulutuksista.

Koulutuksesta saat innostavia ja käytännönläheisiä ideoita ja työkaluja eri-ikäisten lasten kanssa työskentelyyn sekä musiikin monipuoliseen käyttöön osana kasvatustyötä ja pedagogista arkea.

Jaa tämä: