You are here:

Koulutuskalenteri

Laulupiirtämisen perusteet (taso I)

Helsinki, Oulunkylän vanha puukoulu pe 24.11. klo 10-16

Koulutuksessa perehdytään moniaistiseen ja ilmaisun monia muotoja yhdistelevään laulupiirtämisen menetelmään sekä sen monipuolisiin mahdollisuuksiin lapsen monialaisen oppimisen tukena.

Laulupiirtämisen perusteet (taso I)

Oulu, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto pe 2.2. klo 9:30-16

Koulutuksessa perehdytään moniaistiseen ja ilmaisun monia muotoja yhdistelevään laulupiirtämisen menetelmään sekä sen monipuolisiin mahdollisuuksiin lapsen monialaisen oppimisen tukena.

Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

Helsinki, to 8.2.2024

Musiikki kutsuu vuorovaikutukseen ja toimii mitä ihanimpana tunnetaitotyökaluna. Toiminnallisessa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja lähestytään musiikillisesti ja monitaiteisin työtavoin.

Laulupiirtäminen inklusiivisena ja kuntouttavana menetelmänä (II-taso)

Helsinki, pe 9.2. klo 10-16

Koulutuksessa perehdytään laulupiirtämisen käyttöön erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusmenetelmänä sekä saadaan uusia käytännönläheisiä työkaluja menetelmän hyödyntämiseen osana pedagogista tai terapeuttista prosessia ja työkalupakkia.

Laulu päivässä – Laulu ja musiikki kokopäiväpedagogisena työkaluna

Koulutusajankohtaa ei ole vielä määritelty

Koulutuksesta saat innostavia ja käytännönläheisiä ideoita ja työkaluja eri-ikäisten lasten kanssa työskentelyyn sekä musiikin monipuoliseen käyttöön osana kasvatustyötä ja pedagogista arkea.

Jaa tämä: