Laulu päivässä – Laulu ja musiikki osana vakan kokopäiväpedagogiikkaa

You are here:

Musiikki ja laulu tuovat paitsi iloa päivää, myös tukevat tehokkaasti lapsen kasvua ja oppimista. Musiikki ja sen eri työtavat ovat erinomaisia pedagogisia työvälineitä, jotka taipuvat mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin ja pedagogisiin sisältöihin sekä tukevat erinomaisesti lapsen laaja-alaisia taitoja sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisella kasvattajalla – riippumatta musiikillisista taidoista – on oikeus ja myös velvollisuus tuoda musiikin iloa ja tukea lasten ja aikuisten yhteiseen päivään. Työtavat ja keinot ovat moninaiset.

To 4.5.2023

klo 16-20

Helsinki
80€/hlö

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville ammattilaisille, mutta siitä hyötyvät myös alku- ja erityisopettajina työskentelevät sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia kuntouttavat ammattilaiset, kuten esim. puhe- ja toimintaterapeutit. Olitpa sitten aloitteleva tai kokeneempi musiikkikasvattaja, LAULU PÄIVÄSSÄ -koulutus tarjoaa varmasti uusia näkökulmia ja ideoita musiikin tavoitteelliseen pedagogiseen käyttöön sekä oman musiikkikasvattajuuden kehittämiseen.

Tavoitteet ja sisältö

LAULU PÄIVÄSSÄ -koulutus antaa konkreettisia ideoita, vinkkejä ja työkaluja musiikillisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä musiikin hyödyntämiseen eheyttävänä pedagogisena työkaluna varhaiskasvatuksen arjessa. Sukellamme päivän aikana yhdessä moniaistiseen musiikilliseen leikkiin ja seikkailuun toteuttaen monipuolisesti musiikin eri työtapoja ja soveltaen niitä erilaisiin arjen tilanteisiin, oppimisen teemoihin sekä vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan tukemiseen. Toiminnallisessa prosessissamme musiikkiin ja leikkiin yhdistyvät myös ilmaisun monet muut muodot ja luova keksintä. Toiminnallisen työskentelyn lomassa musiikillisia työtapoja ja sovellutuksia havainnoidaan ja reflektoidaan helppokäyttöisten suunnittelutyökalujen avulla. Koulutuksessa huomioidaan varhaiskasvatuksen eri ikäryhmät sekä myös erityisen tuen tarvitsijat.

Laulu päivässä -koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

– musiikilliset työtavat (loru, laulu, leikki, liike, soitto, rytmiikka ja kehosoittimet, taideintegraatio jne)
– musiikin peruselementit musiikillisen vuorovaikutuksen ja leikin välineenä
– moniaistinen musiikillinen toiminta eri ikä- ja taitotasoilla sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa
– musiikki ja laulu osana kokopäiväpedagogiikkaa sekä eheyttävänä oppimismenetelmänä
– musiikki tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena
– musiikki ja laulu osana leikkipedagogiikkaa
– musiikillisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
– musiikillinen toimintaympäristö ja musiikin tarvikkeisto
– minä musiikkikasvattajana ja musiikillinen ilmaisu
– laulut ja laulaminen sekä laulun käyttö tukityökaluna arjen haastavissa tilanteissa
– luova musiikillinen keksintä

Aika
To 4.5.2023 klo 16-20

Paikka
Koulutus on lähikoulutus ja se järjestetään Helsingissä, Lastentarhamuseossa (Ebeneser-talo), osoitteessa Helsinginkatu 3-5.

Materiaalit
Koulutuksen osallistujana saat 3 kk:n ajaksi veloituksetta käyttöösi Laulau Oy:n Laulu päivässä -koulutuksen laajan videosisällön (yht. yli 10 tuntia koulutussisältöä), joka täydentää koulutuksessa opittua sekä tukee myös suunnitelmien viemistä käytäntöön. Osallistujalla on mahdollisuus tilata koulutuksen yhteydessä Laulau Oy:n musiikillisia materiaaleja edulliseen koulutushintaan sekä tutustua myös kattavaan Laululaukku.fi-palvelukokonaisuuteen ja sen käyttöön musiikkipedagogisena työkaluna.

Kouluttaja
Musiikkipedagogi, lastenmusiikintekijä, musiikillisten menetelmien kehittäjä ja musiikin pedagogiikan yliopisto-opettaja Minna Lappalainen, Laulau Oy

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautuminen on sitova.

Hintaedut
Mikäli ilmoittaudut yhdessä kaverin kanssa, saatte kumpikin -10% alennuksen koulutuksen hinnasta. Ilmoittautuessasi ilmoita myös kaverin nimi Kaverietu-kenttään. Pyydä kaveriasi täyttämään oma ilmoittautumislomakkeensa.

Jaa tämä: