Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena, II-taso

You are here:

Laulupiirtäminen toimii kokemusten mukaan innostavana ja yhteiseen toimintaan sitouttavana pedagogisena kuntoutusmenetelmänä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Laulavaan Kynään kun voi tarttua ja sen kanssa onnistumisia kokea hyvin monella eri tavalla ja monella eri taitotasolla. Laulupiirtämisen erityiskurssi syventyykin menetelmän käyttöön erilaisten oppimisen ja vuorovaikutuksen haasteiden näkökulmasta. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on laulupiirtämisen perusteet -kurssin suorittaminen.

17.9.2021

klo 10-16

Etäkoulutus
135€/hlö

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville varhaiskasvattajille ja opettajille sekä puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille. Koulutus antaa hyviä toiminnallisia ideoita ja vinkkejä myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalle. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksen ja kommunikaation sekä inklusiivisen toiminnan tukemisessa.

Tavoite
Päivän aikana perehdytään monipuolisesti erilaisiin erityistä tukea tarvitsevia lapsia tukeviin laulupiirtämisen apuvälineisiin, opitaan uusia, oppimisen erityistarpeisiin kehitettyjä piirtämislauluja ja harjoitteita sekä toteutetaan harjoitteita osana vuorovaikutusharjoittelua ja toiminnallista tuokioprosessia. Koulutus antaa laulupiirtämisideoita mm. varhaiseen vuorovaikutukseen (esim. jaetun tarkkaavaisuuden tukemiseen, vuorotteluun ja jäljittelyyn), leikin ja kaveritaitojen tukemiseen, kielellisen kehityksen (ymmärtämisen, puheen tuoton, äänneharjoittelun, nimeämisen ja kerronnan) ja kommunikaatiokeinojen tukemiseen sekä tunnetaitojen, motoriikan ja kädentaitojen harjoittamiseen. Koulutuksen harjoitteet ja työtavat soveltuvat niin yhden lapsen, pienryhmän kuin isommankin lapsiryhmän kanssa työskentelyyn.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Koulutusta tukevina menetelmämateriaaleina toimivat mm. Laulupiirtäen lammelta avaruuteen -kirja ja cd-levy, sähköinen materiaalipankki lauluineen sekä laulupiirtämisen kommunikaatiopakki. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Kouluttajat
Puheterapeutti Liisi Kuoppala ja menetelmän kehittäjä Minna Lappalainen.
Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia ja toteutetaan Zoom-etäyhteydellä. Ilmoittautuminen on sitova.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Jaa tämä: