Laulupiirtäminen prosessityökaluna ja erityislapsen tukena

You are here:

Laulupiirtäminen toimii kokemusten mukaan innostavana ja yhteiseen toimintaan sitouttavana pedagogisena kuntoutusmenetelmänä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Laulavaan Kynään kun voi tarttua ja sen kanssa onnistumisia kokea hyvin monella eri tavalla ja monella eri taitotasolla. Laulupiirtämisen II-tason jatkokoulutus syventyykin menetelmän käyttöön erilaisten oppimisen haasteiden näkökulmasta sekä osana pedagogista tai terapeuttista prosessia. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on laulupiirtämisen perusteet -kurssin suorittaminen.

18.11.2022

klo 10-16

Helsinki

Oulunkylän puukoulu

135€/hlö

Kenelle
Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat syventää ja laajentaa laulupiirtämisen osaamistasi tai joka toimit erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Koulutus antaa paljon käytännönläheisiä ideoita ja näkökulmia niin varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaiselle kuin myös erityislasten kanssa työskenteleville terapeuteille (esim. puhe-, toiminta-, musiikki- tai fysioterapeutti). Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja inklusiivisen toiminnan tukemisessa sekä prosessimaisessa toiminnallisessa työskentelyssä.

Tavoite
Päivän aikana perehdytään monipuolisesti erilaisiin erityistä tukea tarvitsevia lapsia tukeviin laulupiirtämisen apuvälineisiin, opitaan uusia, oppimisen erityistarpeisiin kehitettyjä piirtämislauluja ja harjoitteita sekä toteutetaan harjoitteita osana vuorovaikutusharjoittelua ja toiminnallista tuokioprosessia. Koulutus antaa laulupiirtämisideoita mm. varhaiseen vuorovaikutukseen (esim. jaetun tarkkaavaisuuden tukemiseen, vuorotteluun ja jäljittelyyn), leikin ja kaveritaitojen tukemiseen, kielellisen kehityksen (ymmärtämisen, puheen tuoton, äänneharjoittelun, nimeämisen ja kerronnan) ja kommunikaatiokeinojen tukemiseen sekä tunnetaitojen, motoriikan ja kädentaitojen harjoittamiseen. Koulutuksen harjoitteet ja työtavat soveltuvat niin yhden lapsen, pienryhmän kuin isommankin lapsiryhmän kanssa työskentelyyn.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Koulutusta tukevina menetelmämateriaaleina toimivat mm. Laulupiirtäen lammelta avaruuteen -kirja ja cd-levy, sähköinen materiaalipankki Laululaukku.fi sekä Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Kouluttajat
Puheterapeutti Liisi Kuoppala ja menetelmän kehittäjä, musiikkikasvatuskouluttaja ja lastenmusiikintekijä Minna Lappalainen.
Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia ja toteutetaan Zoom-etäyhteydellä. Ilmoittautuminen on sitova.

Hintaedut
Mikäli ilmoittaudut yhdessä kaverin tai kollegan kanssa, saatte kumpikin -10% alennuksen koulutuksen hinnasta. Voitte osallistua yhteiseltä ruudulta tai erikseen. Ilmoittautuessasi ilmoita myös kaverin nimi Kaverietu-kenttään. Pyydä kaveriasi täyttämään oma ilmoittautumislomakkeensa.

Mikäli ilmoittaudut samalla kumpaankin laulupiirtämisen koulutukseen (taso I ja taso II), saat -15% alennuksen koulutusten hinnasta. Tätä hintaetua ei voi yhdistää muihin hintaetuihin.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Jaa tämä: