Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus, III-taso

You are here:

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus syventää I- ja II-tason koulutuksissa opittua ja antaa konkreettisia työkaluja laulupiirtämisen ja Laulavan Kynän kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana pedagogista tai kuntouttavaa toimintaa. Laulun ja kuvallisen ilmaisun lisäksi koulutus vahvistaa tarinallisuuden, liikkeen ja kehollisuuden, sanataiteen ja luovan keksinnän yhdistämistä laulupiirtämisen toiminnallisessa prosessissa.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus koostuu kahdesta lähijaksosta sekä omasta pienestä laulupiirtämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä, jonka voi toteuttaa esimerkiksi omassa työssä.

15.1.2022

klo 10-16

Helsinki

19.3.2022

klo 10-14

Etäkoulutus

235€/hlö

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille.

Tavoite
Laulupiirtämisen ohjaajakoulutuksessa saat konkreettisia työkaluja mm. erilaisiin laulupiirtämistarinoihin ja tarinamiljöiden rakentamiseen, uusiin laulupiirtämisteemoihin ja -harjoitteisiin, luovaan ja sensitiiviseen menetelmälliseen työotteeseen sekä erilaisten teemallisten kerhotuokioiden rakentamiseen ja ohjaamiseen erilaisissa pedagogisissa tai terapeuttisissa konteksteissa. Teemoihin perehdytään koulutuksessa pääosin toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, tarinoiden, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Laulupiirtämisen ohjaaja saa koulutuksen suoritettuaan oikeuden käyttää Laulupiirtämisen ohjaaja -nimikettä sekä lisenssin järjestää Laulava Kynä -kerhotoimintaa lapsille ja/tai perheille esimerkiksi harrastuskerho-, perhekerho-, yksilö- tai ryhmäkuntoutus-, tukiopetus-, muskari- tai taidekerhotoimintana. Lisenssi on voimassa aina 3 vuotta kerrallaan.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Laulupiirtämisen ohjaajat saavat käyttöönsä kymmeniä tuokiorunkoja käsittävän materiaalikokonaisuuden sekä vuodeksi veloituksetta käyttöönsä myös Laulaun uuden, syksyllä 2021 julkaistavan tietokantapohjaisen musiikin hakupalvelun, jossa on heti alusta lähtien yli 200 erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvaa musiikillista sisältöä audioineen, nuotteineen ja toimintavinkkeineen sekä monipuolisine hakutoimintoineen.

Ennakkovaatimukset
Koulutukseen osallistujan on tullut suorittaa Laulupiirtämisen perusteet -koulutus (I-taso) sekä jokin seuraavista II-tason koulutuksista: Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena, Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia tai Laulupiirtämisen jatkokurssi. Koulutukseen osallistuminen ja Laulupiirtämisen ohjaajana toimiminen eivät edellytä vahvaa näyttöä tai erityistä harrastuneisuutta musiikissa, mutta musiikillisten työtapojen ymmärrys ja käyttökokemus on toivottavaa, jotta kerho-ohjaaja pystyy toteuttamaan mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti menetelmän eri osa-alueita.

Kouluttaja
Minna Lappalainen, musiikkikasvattaja ja musiikkikasvatuskouluttaja, lastenmusiikintekijä, menetelmäkehittäjä, Laulau Oy.
Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan ajoissa sillä mukaan mahtuu max 12 osallistujaa. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena sekä Zoom-etäyhteydellä.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus ja siihen liittyvät materiaalit antavat osallistujalle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen Laulava Kynä -kerhotoiminnassa sekä osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä.

Koulutukset ja materiaalit sekä Laulupiirtämisen ohjaajalisenssi eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai aikuiskoulutuspalveluiden tarjoamiseen.

Jaa tämä: