Laulupiirtämisen perusteet, I-taso

You are here:

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen käytännönläheinen ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen.

Avoin
Avoin
Avoin

Taustaa laulupiirtämisen menetelmästä
Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n kehittämä elämyksellinen ja ilmaisun monia muotoja yhdistävä toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi sekä antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa, kynän käyttöä ja visuaalista hahmottamista sekä tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana – laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin harjoitteisiin ja työtapohin sekä laulupiirtämisen hyödyntämiseen osana kasvatus-, kuntoutus- ja hoivatyön arkea. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitoisten lasten näkökulmasta.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Menetelmämateriaalit
Koulutuksen yhteydessä voit hankkia menetelmämateriaaleja edulliseen koulutushintaan.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy.

Aika
Avoin

Paikka
Avoin

Hinta
Avoin

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan vain rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautuminen on sitova.

Alennukset
Kaverin kanssa -alennus
: Jos osallistut koulutukseen yhdessä kaverin kanssa, saatte kumpikin -10% alennuksen koulutuksen osallistumismaksusta. Muista mainita kaverisi nimi ilmoittautumislomakkeella Kaverin kanssa -kohdassa. Kumpikin osallistuja täyttää oman ilmoittautumislomakkeensa. Voit toki ilmoittautua halutessasi ensin itse ja ilmoittaa kaverin nimen myöhemmin.

Laululaukku.fi-lisenssiasiakas: Onko sinulla tai työyhteisölläsi Laululaukku.fi-palvelulisenssi käytössäsi? Saat koulutuksen hinnasta -15% alennuksen tässä tapauksessa. Ilmoita koodi Laululaukku-asiakas kentässä Kampanjakoodi ja mikäli kyseessä on yhteisölisenssi, kirjoita yhteisösi nimi kampanjakoodin perään. Huom. mikäli olet Laululaukku-lisenssiasiakas ja tulossa koulutukseen kaverin kanssa, kaverisi saa 10% alennuksen ja sinä itse 15% alennuksen.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus-, kuntoutus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai liiketoimintaan menetelmän tai sen materiaalin nimissä.

Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Jaa tämä: