Laulupiirtämisen perusteet, I-taso

You are here:

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen käytännönläheinen ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen.

17.3.2022

klo 9 – 15

Paikasta riippumaton

Live etäkoulutus

115€/hlö

tai 145 € / 2 hlöä

Taustaa laulupiirtämisen menetelmästä
Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n kehittämä elämyksellinen ja ilmaisun monia muotoja yhdistävä toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi sekä antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa, kynän käyttöä ja visuaalista hahmottamista sekä tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana – laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin harjoitteisiin ja työtapohin sekä laulupiirtämisen hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyön arkea. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitoisten lasten näkökulmasta.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Menetelmämateriaalit
Koulutukseen osallistuessasi saat -15% hintaedun Laulaun luovista menetelmämateriaaleista.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy.

Koulutuksen toteutus ja hintaedut
Koulutus on livenä toteutettava toiminnallinen etäkoulutus (kanavana zoom). Koulutusta ei tallenneta musiikin tekijänoikeudellisista syistä.

Voit osallistua koulutukseen yksin tai kaksin yhteiseltä ruudulta. Yhteiseltä ruudulta osallistuessanne kahden henkilön osallistumisen hinta on yhteensä 145 €. Jotta pääsisit toteuttamaan laulupiirtämisen ideoita mahdollisimman vuorovaikutteisesti ja kokemuksellisesti, suosittelemme lämpimästi osallistumista yhdessä kollegan kanssa. Paitsi mukavaa ja voimaannuttavaa, kaksin on myös n. 40% halvempaa.

Mikäli ilmoittaudut samalla kumpaankin laulupiirtämisen koulutukseen (taso I ja taso II), saat -15% alennuksen koulutusten hinnasta. Tätä hintaetua ei voi yhdistää muihin hintaetuihin.

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan vain rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittaudutte kaksin kollegasi kanssa, täyttäkää kumpikin oma ilmoittautumislomakkeenne ja merkitkää kaverin nimi Kaverin kanssa -hintaetukenttään.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai menetelmään liittyvään liiketoimintaan.

Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Jaa tämä: