Laulupiirtämisen perusteet (taso I) ja loruleikki

You are here:

Koulutuksessa yhdistyy kaksi luovaa musiikillista työtapaa – loruilla leikittely sekä laulupiirtäminen – jotka kietoutuvat päivän aikana innostavaksi ja vuorovaikutteiseksi toiminnalliseksi prosessiksi. Koulutus antaa rohkeutta ja ideoita erilaisiin rytmi- ja loruleikkeihin, luovaan lorutteluun ja musiikilliseen keksintään. Päivän aikana saat myös valmiudet laulupiirtämisen menetelmän hyödyntämiseen erilaisissa käyttötilanteissa ja eri-ikäisten lasten kanssa.

2.9.2022

klo 10-16

Helsinki

Oulunkylän puukoulu

125€/hlö

Huom. hintaedut

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

Sisältö
LAULUPIIRTÄMISEN PERUSTEET JA LORULEIKKI -koulutuksessa sukelletaan lorun, rytmin, luovan sanaleikin ja musiikillisen keksinnän maailmaan sekä perehdytään innostavaan laulupiirtämisen menetelmään ja sen erilaisiin harjoitteisiin, työtapohin ja prosesseihin.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin musiikilliseen toimintaan kuin myös luovan, ilmaisun monia muotoja sisältävän menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Koulutussisältöjä lähestytään koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, soittaen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden. Koulutus kattaa Laulupiirtämisen perusteet (taso I) -koulutussisällöt.

Taustaa laulupiirtämisen menetelmästä
Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n kehittämä elämyksellinen ja ilmaisun monia muotoja yhdistävä toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi sekä antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa, kynän käyttöä ja visuaalista hahmottamista sekä tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana – laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Menetelmämateriaalit
Koulutukseen osallistuessasi saat -20% hintaedun Laulaun luovista menetelmämateriaaleista.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy.

Hyödynnä hintaedut
Osallistuessasi koulutukseen yhdessä kaverin kanssa TAI ilmoittautuessasi useampaan koulutukseen kerrallaan, saat 10% alennuksen koulutusten hinnasta. Muista mainita kaverin nimi ilmoittautumislomakkeella Kaverin kanssa -kohdassa.

Huom. Hintaedut ovat voimassa ainoastaan Laulau Oy:n järjestämissä koulutuksissa (ei siis esim. kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä järjestettävissä koulutuksissa). Hintaetuja ei voi yhdistää.

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan vain rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittaudutte kaksin kollegasi kanssa, täyttäkää kumpikin oma ilmoittautumislomakkeenne ja merkitkää kaverin nimi Kaverin kanssa -hintaetukenttään.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai menetelmään liittyvään liiketoimintaan.

Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Jaa tämä: