You are here:

Koulutussisällöt

Tutustu innostaviin tilauskoulutussisältöihimme, jotka voidaan toteuttaa työyhteisösi tarpeiden mukaan joko lähi- tai etäkoulutuksena. Koulutussisällöt toimivat omina erillisinä koulutuksinaan tai niitä voi yhdistellä laajemmaksi koulutuskokonaisuudeksi. Pyydä lisätietoa, niin kerromme mielellämme lisää. Tulevat avoimet koulutuksemme löydät koulutuskalenterista.

 

Laulupiirtämisen perusteet
(I-taso)

Laulupiirtäminen on ilmaisun monia muotoja yhdistävä ja monipuolisesti lapsen oppimista tukeva menetelmä, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen tai laulun tukemana.

Laulupiirtämisen perusteet on toiminnallinen ja idearikas laulupiirtämisen peruskoulutus, josta saat hyvän kuvan menetelmän erilaisista työtavoista ja käyttömahdollisuuksista ja jossa opit ison määrän helppokäyttöisiä ja innostavia piirtämislauluja. Koulutus antaa myös rohkeutta niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Laulupiirtäminen erityislapsen tukena ja prosessityökaluna (II-taso)

Laulupiirtäminen soveltuu erinomaisesti inklusiivisiin ryhmiin sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten tukimenetelmäksi niin erityisopetuksessa kuin terapiassakin. Menetelmä toimii myös mainiona prosessityökaluna eri-ikäisten ja -taitoisten lasten kanssa monia ilmaisun muotoja ja oppimisen alueita yhdistäen.

Tästä jatkokoulutuksesta saat laulupiirtäjän reppuusi paljon uusia piirtämislauluja sekä syventävää näkökulmaa ja käytännönläheisiä ideoita menetelmän käyttöön pedagogisena tuki- ja kuntoutusmenetelmänä sekä osana pedagogista tai terapeuttista prosessia.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus (III-taso)

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus syventää I- ja II-tason koulutuksissa opittua ja antaa konkreettisia työkaluja laulupiirtämisen ja Laulavan Kynän kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana pedagogista tai kuntouttavaa toimintaa. Laulun ja kuvallisen ilmaisun lisäksi koulutus vahvistaa tarinallisuuden, liikkeen ja kehollisuuden, sanataiteen ja luovan keksinnän yhdistämistä laulupiirtämisen toiminnallisessa prosessissa.

Tästä III-tason koulutuksesta saat käyttöösi monipuolisen työkalupakin Laulava Kynä -kerhotoimintaan ja laulupiirtämisen soveltamiseen erilaisiin käyttötilanteisiin ja -tarpeisiin.

Johdanto Laulaun luoviin menetelmiin

Laulaun luovia menetelmiä ja toiminnallisia työtapoja, kuten laulupiirtämistä, musiikillista tunne- ja vuorovaikutusleikkiä sekä Laulau-lattiapelejä käytetään laajasti ympäri Suomen niin varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen kuin myös erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen ja terapian välineinä.

Tästä koulutuksesta saat käytännönläheisten esimerkkien ja demonstraatioiden kautta hyvän yleiskuvan näistä innostavista työkaluista sekä niiden soveltamisalueista, koulutuksista ja materiaaleista. Webinaari toimii myös mainiona johdantona laajempaan koulutusohjelmaan.

Laulu päivässä -verkkovalmennus

12 videokoulutusjaksosta (à 30-60 min), monipuolisesta ja muunneltavasta laulumateriaalista sekä erilaisista tukimateriaaleista koostuva ainutlaatuinen kurssikokonaisuus, joka toimii niin musiikkipedagogiikan perusteiden kuin myös taidelähtöisen oppimisen ja ilmaisun monien muotojen innostavana koulutuspakettina.

Kurssille voit osallistua yksin tai vaikka koko työyhteisön voimin ja kurssijaksoihin pääset palaamaan rajoituksetta 12 kuukauden ajan. Laulumateriaali jää käyttöösi kurssijakson päätyttyäkin. Laulu tuo iloa yhteiseen päivään ja antaa kasvulle siivet!

Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

Musiikki välittää tunteita, tuo struktuuria toimintaan ja toimii yhteisenä kielenä – myös silloin, kun yhteistä kieltä ei syystä tai toisesta ole. Musiikki antaakin siivet yhteisille kohtaamisille ja vuorovaikutukselle, tunneilmaisulle ja omien tunteiden käsittelylle. Jokaisella on oikeus kokea musiikki omalla tavallaan, oikeaa tai väärää tapaa ei ole.

Tässä koulutuksessa kohotetaan yhdessä ”tunnesarvet” ja herkistytään tuntemaan musiikkia ihan uusin aistein. Koulutuksessa saadaan iso repullinen uusia musiikillisia ja toiminnallisia työkaluja tunnetaitotyöskentelyyn ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä luovaan yhteistoimintaan ja ilmaisuun.

Laulau-lattiapelit -perehdytyskoulutus

Laulau-lattiapelit koostuvat Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista -perusmateriaalista sekä tätä täydentävistä Laskuja ja liikettä -, Koodikiemuroita– ja Mainioita muotoja -materiaaleista. Lattialle rakennettavat erilaiset pelialustat sekä yli 100 valmista peli-ideaa tekevät oppimisesta vuorovaikutteista, liikkuvaista ja innostavaa. Materiaali kannustaa lapsia keksimään yhdessä myös omia oppimispelejä.

Perehdytyskoulutus on suunnattu Laulau-lattiapelit -kokonaismateriaalin hankkineille. Koulutukseen on mahdollista yhdistää vaikkapa laulupiirtämistä kirjainmuotojen ja matemaattisten käsitteiden oppimisen tueksi. Pulpetit sivuun ja toiminnallisesti oppimaan!

Ideasta lauluksi, tarpeesta työkaluksi

Laulu tuo iloa päivään sekä tukee monenlaista oppimista. Maailma on paljon lauluja pullollaan, mutta monesti ihan paras laulu on oma laulu, joka on sydämellä tietylle lapselle tai lapsiryhmälle tehty ja joka ehkä myös antaa tukea tiettyyn pedagogiseen tilanteeseen tai haasteeseen.

Koulutuksessa tutustutaan luovin työtavoin erilaisiin laulun tekemisen lähestymistapoihin ja metodeihin sekä työstetään yhdessä pedagogiseen arkeen soveltuvia pieniä, mutta suurta iloa tuottavia laulunaihioita. Koulutus soveltuu mainiosti myös luovaksi työyhteisön työhyvinvointipäiväksi.

Soittimet käyttöön – Ideoita ja työkaluja yhteismusisointiin

Toimittaako työpaikkasi piano enemmän tavarahyllyn kuin luovaan musisointiin innostavan soittimen virkaa? Unohtuvatko ksylofonit, marakassit ja kanteleet enemmän kaappeihin kuin käyttöön? Onko soittimistoon satsattu, mutta helppokäyttöiset ideat vielä puuttuvat?

Koulutuksessa tutustutaan oman työpaikan soittimistoon ja soivaan toimintaympäristöön luovasti sekä uusia sävyjä ja musiikillisia mahdollisuuksia niistä löytäen. Kurssilta saat paljon helppokäyttöisiä ideoita yhteismusisointiin ja sen ohjaamiseen, äänimaisemien ja -satujen tuottamiseen, säestämiseen ja soittamisesta nauttimiseen.

Jaa tämä: