You are here:

Kumppanuusmalli

Osaamisen kehittämistä ja juurruttamista

Laulau toimii kumppanina myös laajemmissa osaamisen kehittämisen ohjelmissa, joissa tavoitteena on pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti juurruttaa taidelähtöisiä työtapoja kasvatustyön arkeen sekä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tueksi.

Uskomme, että ihan jokainen lasten parissa työskentelevä voi löytää mitä erilaisimpia tapoja toteuttaa laadukasta taidelähtöistä toimintaa sekä kehittää omaa taidekasvattajuuttaan omista lähtökohdistaan. Heterogeenisessa työyhteisössä erilaiset osaamiset yhdistyvät parhaimmillaan erinomaiseksi osaamis- ja vertaisverkoksi, jossa on rohkaiseva ja innostava ilmapiiri ja jossa jokainen voi tuntea onnistuvansa taidekasvattajana.

Miten Laulaun kumppanuusmalli toimii?

Kehittämisprojektit suunnitellaan aina tarve- ja tavoitelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toiminnan, osaamisen ja toimintaympäristön ominaispiirteet huomioiden. Kehittämisprojektin vaiheet ja sisältö riippuvat projektin luonteesta ja laajuudesta, mutta tyypillisesti projektiin liittyy seuraavanlaisia vaiheita:

  • Tarvekartoitus
  • Tavoitteiden määrittely ja projektin suunnittelu
  • Koulutukset, yhteiskehittämisen eri muodot sekä materiaalit
  • Toimintamallien käyttöönoton ja juurruttamisen tukeminen
  • Yhteinen arviointi

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ KUMPPANUUSMALLISTA?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää teille sopivasta kokonaisuudesta.

CASE:

Toiminnalliset menetelmät kielenoppimisen tukena

Laulau on toiminut jo usean vuoden ajan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyökumppanina kielenoppimista tukevien toiminnallisten menetelmien osaamisen kehittämiseksi ja juurruttamiseksi osaksi kaksikielistä opetusta, varhennettua kielenopetusta ja kielikylpyopetusta.

Yhteistyö on sisältänyt mm. eri menetelmien pitkäjänteistä koulutustoimintaa, seminaarityöpajoja, fyysisiä ja digitaalisia materiaaleja sekä kielenoppimisen tueksi toteutettuja oppimateriaaleja ja musiikillista sisällöntuotantoa.

CASE:

Laulupiirtäminen koko kunnan työvälineenä

Laulau on kouluttanut lukuisten kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstöä laulupiirtämisen menetelmään ympäri Suomen. Esimerkkinä yhteistyöstä ovat mm. Lohjan ja Pirkkalan kaupungit, joissa Laulau on perehdyttänyt kaupungin koko varhaiskasvatuksen henkilöstön laulupiirtämisen menetelmän perusteisiin sekä myös syventänyt osaamista jatkokoulutuksin.

Eri yksiköiden menetelmäkokemuksia on kerätty kehittämisprojektin varrella haastatteluin ja kyselyin. Kokemuksia on vaihdettu ja jaettu laulupiirtämisen yhteyshenkilöiden tapaamisissa, jonka antia yhteyshenkilöt ovat puolestaan välittäneet omiin yksiköihinsä.

Jaa tämä: