Laulaulle tämän vuoden suurin lastenkulttuurin erityisavustus

10.7.2018

 

Laulau on saanut merkittävän avustuksen Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) laulupiirtämisen menetelmän kehittämiseen, painopisteinä lastenkulttuurin saavutettavuus ja monikulttuurisuus. 12.000 euron avustus on kokoluokaltaan suurin tänä vuonna jaetuista. Toinen samansuuruinen avustus myönnettiin Sivuun Ensemble ry:lle.

Laulaun kehitysprojektin tavoitteena on tuoda osallistavaa taiteen tekemistä entistä kiinteämmäksi osaksi tavoitteellista pedagogiikkaa, monikulttuurista toimintaa ja kielen oppimista. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on laulupiirtämisen menetelmän saavutettavuuden laajentaminen eri kielialueille sekä menetelmän käytön mahdollistaminen entistä enemmän monikulttuurisessa ympäristössä, erikielisten lasten kanssa ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden tukemisessa.

”Avustus mahdollistaa mm. menetelmän perusteiden ja musiikillisen sisällön käännöstyön englannin ja viron kielille, kielellisten taitojen tukemiseen suunnatun kerhokonseptin kehittämistyön sekä useita tuettuja kielipainotteisia koulutuksiaalan ammattilaisille. Nämä ovat aikaa vieviä ja kalliita projekteja, joita pienen lastenkulttuuritoimijan on haastava toteuttaa ilman ulkopuolista tukea”, toteaa menetelmäkehittäjä ja lastenmusiikintekijä Minna Lappalainen Laulau Oy:stä. ”Projektin aikana rakennetaan pitkäaikaisia työvälineitä lasten parissa toimivien ammattilaisten käyttöön, joten sen vaikuttavuus on hyvin laaja. On hienoa, että voimme avustuksen tukemana kehittää tehokkaaksi pedagogiseksi työvälineeksi todettua taidepainotteista menetelmää yhä laajemmille kohderyhmille ja systemaattisemmin”, jatkaa Lappalainen.

Laulau kiittää lämpimästi Taikea saamastaan tuesta ja käärii innoissaan hihansa projektin toteuttamiseksi.

Taiken uutiseen pääset tästä.

Jaa tämä: