Laulu päivässä -verkkovalmennus

Laulu päivässä -verkkovalmennus soveltuu mainiosti niin kasvatusalan ammattilaisen omaksi henkilökohtaiseksi täydennyskoulutukseksi kuin myös koko työyhteisön valmennuskokonaisuudeksi. Työyhteisön tai koko kunnan varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuutena verkkovalmennus antaa kokonaisvaltaisen ja innostavan pohjan elämyksellisen musiikkikasvatustoiminnan ja ilmaisun eri muotojen kehittämiselle sekä musiikin tehokkaammalle hyödyntämiselle lapsen kasvun ja oppimisen tukena.

TUTUSTU JA TILAA

Laulu päivässä -verkkokurssin löydät verkkokaupastamme.

Kenelle
Laulu päivässä -verkkovalmennus soveltuu mainiosti niin kasvatusalan ammattilaisen omaksi henkilökohtaiseksi täydennyskoulutukseksi kuin myös koko työyhteisön valmennuskokonaisuudeksi. Työyhteisön tai koko kunnan varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuutena koulutus antaa kokonaisvaltaisen ja innostavan pohjan elämyksellisen musiikkikasvatustoiminnan ja ilmaisun eri muotojen kehittämiselle sekä musiikin tehokkaammalle hyödyntämiselle lapsen kasvun ja oppimisen tukena.

Verkkovalmennus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille sekä puhe- ja toimintaterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

Tavoite
Kurssikokonaisuus antaa rohkeutta, heittäytymisen iloa ja käytännönläheisiä ideoita moniaistiseen musiikilliseen työskentelyyn sekä musiikin käyttöön lapsen kasvun ja oppimisen tukena. Ryhmäkäytön lisäksi toiminnalliset ideat soveltuvat mainiosti myös yksilökäyttöön, vaikkapa puhe- tai toimintaterapiassa. Koulutuksen sopiva etenemistahti, lauluharjoitteiden eri näkökulmat sekä helppokäyttöiset laulumateriaalit auttavat osallistujaa laulujen omaksumisessa ja hyödyntämisessä.

Laulu päivässä tuo paitsi iloa päivään, myös tukee ihanalla tavalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista. Laulu on erinomainen pedagoginen työväline, joka taipuu helposti mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin ja pedagogisiin sisältöihin. Sosiaalisena ja toiminnallisena työskentelymuotona laulu ja sen erilaiset moniaistiset työtavat edistävät lasten vuorovaikutustaitoja ja keskittymistä sekä luovat pohjaa ja positiivisen ilmapiirin oppimiselle.

Videojaksoissa käsitellään vaihtuvia teemoja laulullisesta kommunikoinnista taideintegraatioon, laulullisesta toimintaympäristöstä musiikin käyttöön ulkona ja luonnossa, suvaitsevaisuuden sekä turvallisuuden ja rauhoittumisen teemasta tarinan taikuuteen. Teemoja tutkitaan ja käsitellään mm. laulaen, leikkien, liikkuen, soittaen, laulupiirtäen, rytmitellen, loruillen ja tarinoiden.

Kurssi tarjoaa:

 • monipuolisen ja innostavan, ajasta ja paikasta riippumattoman musiikkipainotteisen koulutuskokonaisuuden vaikkapa koko henkilöstölle
 • 12 toiminnallista koulutusjaksoa (yht. yli 8 tuntia), johon pääset palaamaan aina uudestaan ja uudestaan
 • ison repullisen helposti toteutettavia ideoita laulun ja musiikin hyödyntämiseen kasvatustyössä
 • konkreettisia ideoita laulun ja musiikin hyödyntämiseen vasun eri oppimisen alueiden tueksi, kasvatustyön arkeen ja erilaisiin käyttötilanteisiin
 • kymmeniä uusia lauluja nuotteineen ja audioineen omaan “laululaukkuusi”
 • erilaisia näkökulmia ja musiikillisia työtapoja laulujen hyödyntämiseen
 • inspiraatiota, rohkaisua ja heittäytymisen iloa taidelähtöiseen toimintaan ja oppimiseen
 • ymmärrystä laulun ja musiikin käyttömahdollisuuksista lapsen oppimisen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukena
 • musiikillisia ideoita niin ryhmä- kuin yksilökäyttöön
 • vinkkejä laulun ja musiikin hyödyntämiseen myös etäopetuksessa ja ulkona
 • musiikillisia ideoita koko lukuvuoteen
 • iloisia, työyhteisön tai oman ryhmän aikuisten yhteisiä musiikillisia hetkiä videokouluttajan ohjaamana tai vaihtoehtoisesti tutustumista materiaaliin rauhassa omalla ajalla (yhteisölisenssi)
 • 10 inspiraatiokirjeessä paljon lisää ideoita ja vinkkejä sekä ajankohtaisia teemanostoja
 • toiminnallisen Laulu päivässä -joulukalenterin, joka jää laulumateriaalin tavoin käyttöösi kurssikauden päätyttyä

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Verkkokurssin 10 jaksoa on heti käytettävissäsi ja pääset palaamaan niihin rajattomasti koko vuoden (12 kk) ajan. Kurssikokonaisuus täydentyy vuoden 2021 aikana kahdella uudella jaksolla sekä kurssilaisten toiveista myös toiminnallisella joulukalenterilla, joka ilmestyy marraskuun alkupuolella. Mikäli koet kurssikauden päätyttyä, että kurssijaksoista olisi hyötyä sinulle myöhemminkin, on kurssikauden jatkaminen mahdollista edullisella vuosilisenssillä.

Saat vuoden aikana sähköpostitse 10 inspiraatiokirjettä, jotka sisältävät ajankohtaan ja erilaisiin teemoihin liittyviä musiikillisia ideoita ja vinkkejä, nostavat kurssikokonaisuudesta tiettyjä ajankohtaisia teemoja sekä herättelevät pohtimaan erilaisia aihealueita ja kysymyksiä oman työn ja työyhteisön näkökulmasta.

Kouluttaja
Lastenmusiikintekijä, musiikkikasvattaja, musiikkikasvatuskouluttaja ja luovien menetelmien kehittäjä Minna Lappalainen, Laulau Oy.
Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Osta koulutuskokonaisuus verkosta
Valitse lisenssi sen mukaan, tilaatko kurssin itsellesi vai työyhteisöllesi. Yhteisölisenssin hinta määräytyy toimipisteesi kasvatushenkilöstön henkilömäärän mukaan. Valitsemalla lisenssivaihtoehdon saat tuotteen hinnan näkyville. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhteisölisenssin useammalle toimipisteelle tai laajemmalle yhteisölle, esim. koko kunnan varhaiskasvatukselle, ota yhteyttä (info at laulau.fi tai puh. 0405011005), niin teemme mielellämme tarjouksen lisenssistä.

Menetelmän käyttöoikeus

Tilatessaan Laulu päivässä -verkkovalmennuksen Asiakas sitoutuu noudattamaan Laulau Oy:n sähköisen sisältöpalvelun käyttöehtoja.

Laulu päivässä -verkkovalmennukseen voi hankkia joko yhden osallistujan lisenssin tai yhteisölisenssin, jonka hinta määräytyy toimipisteessä työskentelevän kasvatushenkilöstön määrän mukaan. Yhden osallistujan valmennuslisenssissä kurssin sekä laulumateriaalien käyttöoikeus on osallistujalla itsellään. Yhteisölisenssissä kaikki kurssi- ja laulumateriaalit ovat koko toimipisteen henkilöstön käytettävissä. Verkkovalmennuksen käyttöoikeuksia, käyttäjätunnuksia ja materiaaleja ei ole lupa jakaa tai kopioida lisenssin ulkopuolisille henkilöille.

Verkkokurssin videojaksot ovat osallistujien käytössä vuoden (12 kk) ajan. Kurssiin liittyvä laulumateriaali jää kurssilaisten käyttöön kurssikauden jälkeenkin toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Osallistujalla on halutessaan mahdollisuus hankkia kurssimateriaaliin myös vuosilisenssi, jolloin kurssi on käytössä jatkossakin.

Jaa tämä: