Laulu päivässä -verkkovalmennus

 

LAULU tuo paitsi iloa päivään, myös tukee oivallisesti lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista. Laulu on erinomainen pedagoginen työväline, joka taipuu helposti mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin ja pedagogisiin sisältöihin. Sosiaalisena ja toiminnallisena työskentelymuotona laulu ja sen erilaiset moniaistiset työtavat edistävät lasten vuorovaikutustaitoja ja keskittymistä sekä luovat positiivisen ilmapiirin oppimiselle.

Koulutuksen sisältö
LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus on 10 videokoulutusjaksosta koostuva innostava koulutuskokonaisuus, joka sisältää paljon erilaisia musiikillisia työtapoja, uusia pedagogisia lauluja sekä ideoita ja vinkkejä laulun ja musiikin hyödyntämiseen lapsen monialaisen oppimisen tukena. Jokaisessa videojaksossa käsitellään aina yhtä sisällöllistä kokonaisuutta sekä tutkitaan tätä mm. laulaen, leikkien, liikkuen, soittaen, laulupiirtäen, rytmitellen, loruillen ja tarinoiden. Koulutus antaa ideoita lähiopetuksen lisäksi myös laulujen ja musiikin etäopetuskäyttöön.

Koulutuksen kolme ensimmäistä jaksoa (Johdantojakso, Jakso 2: Kohtaaminen, Jakso 3: Sadonkorjuuta ja salaa oppimista) julkaistaan ma 24.8. Jaksot 4-10 ilmestyvät vaiheittain syys-lokakuun
aikana. Jaksojen keskimääräinen pituus on n. 30-35 min. Verkkovalmennussisällöt ovat syksyn aikana valmennukseen osallistuvien käytössä vuoden loppuun saakka. Koulutuskokonaisuuteen liittyvät laulut ovat osallistujan käytettävissä myös valmennusjakson päättymisen jälkeen Laulaun nettipohjaisessa materiaalipankissa.

Koulutus antaa rohkeutta, heittäytymisen iloa ja käytännönläheisiä ideoita moniaistiseen musiikilliseen työskentelyyn sekä musiikin käyttöön lapsen kasvun ja oppimisen tukena. Sopiva etenemistahti ja lauluharjoitteiden kertaaminen auttavat osallistujaa laulujen omaksumisessa ja mieleenpainamisessa. Olet lämpimästi tervetullut laulamaan, leikkimään, soittamaan ja osallistumaan yhdessä videokouluttajan kanssa!

Koulutuksen kohderyhmät
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

Kouluttaja
Lastenmusiikintekijä, musiikkikasvatuskouluttaja ja luovien menetelmien kehittäjä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Valmennuslisenssi ja käyttöoikeudet
Laulu päivässä -verkkovalmennukseen voi hankkia joko A) yhden osallistujan lisenssin tai B) yhteisölisenssin, jonka hinta perustuu yksikössä työskentelevän kasvatushenkilöstön määrään. Lisenssi on toimipistekohtainen ja myös valmennukseen liittyvät materiaalit ovat koko toimipisteen käytettävissä.

Jaa tämä: