LAULUPIIRTÄMINEN ESI-, ALKU- JA ERITYISOPETUKSESSA

Laulupiirtämisen menetelmä on eheyttävä ja toiminnallinen opetusmenetelmä, joka tukee alakouluikäisen tai koulua varten valmistautuvan lapsen monialaista oppimista innostavasti ja vuorovaikutteisesti. Alku- ja erityisopettajien menetelmäkokemuksia löytyy Satu Kesäniemen (Helsingin yliopisto) kasvatustieteen maisterityöstä "Laulupiirtävä luokka - alakoulun opettajien näkökulmia laulupiirtämisen menetelmään".

KOULUTUSSISÄLTÖ
Kahden illan toiminnallinen ja sisältörikas koulutuspaketti yhdistää laulupiirtämisen perusteiden ja jatkokurssin keskeiset sisällöt sekä Laulukirjaimet-menetelmän perusteet, tarkastellen menetelmää esi- ja alkuopetuksen sekä myös erilaisten oppijoiden näkökulmasta.

Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen monipuolisista käyttömahdollisuuksista osana opetustyötä ja luokan / lapsiryhmän toimintaa. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä piirtämislauluja sekä perehdytään laulupiirtämisen erilaisiin työtapoihin ja prosesseihin. Menetelmään tutustutaan paitsi laulaen ja piirtäen, myös kokonaisvaltaisena musiikillisena ja vuorovaikutteisena prosessina osana erilaisia oppisisältöjä. Koulutuksessa tutustutaan laulupiirtäen mm. luontoon ja sen vuodenaikavaihteluihin, matematiikan peruskäsitteisiin ja kirjaimiin, kaveri- ja tunnetaitoihin, musiikillisiin peruskäsitteisiin sekä tarinankerrontaan.

Koulutus antaa ison repullisen uusia ideoita taidelähtöisen opetusmenetelmän tavoitteelliseen käyttöön sekä rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös ryhmän toiminnalliseen ohjaamiseen. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää luokkatilanteissa ja erilaisten oppisisältöjen tukena.

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄT
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutus antaa paljon ideoita myös lasten vanhemmille.

KOULUTTAJA
Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

TILAUSKOULUTUKSET

Laulupiirtäminen esi-, alku- ja erityisopetuksessa –koulutus on ihanteellinen koko työyhteisön koulutuksena. Toiminnallisena koulutuksena se toimii mainiosti myös työporukan yhteishengen lujittajana ja luovan ilmaisun kehittäjänä. Uuden menetelmän käyttöön­otto samanaikaisesti koko organi­saatiossa helpottaa uuden omaksumista ja mahdollistaa kokemusten vaihdon kollegojen kanssa. Koulutus toteutetaan kahtena eri tapaamiskertana, mikä mahdollistaa käytännön kokemusten kartuttamisen koulutuskertojen välillä.

TULEVAT AVOIMET KOULUTUKSET

Päivämääriä ei vielä tiedossa

Haluatko pysyä ajan tasalla tulevista koulutuksistamme? Liity Laulaun postituslistalle.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koulutuksiin päättyy 14 vrk ennen koulutusajankohtaa ellei toisin ole mainittu. Koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautumislomakkeeseen pääset alla olevasta linkistä.

MENETELMÄMATERIAALIT
Sähköiset materiaalipankit Laulupiirtämisen perusteet ja Laulupiirtämisen jatko (sis. cd-levyt) sekä Laulukirjaimet. Laulupiirtämisen perusteet – ja Laulupiirtämisen jatko –materiaalit yhdessä sisältävät kattavan menetelmätietopaketin, yhteensä 61 piirtämislaulua äänitteineen, nuotteineen ja toimintavinkkeineen, tuokioideoita sekä Laulupiirtämisen perusteet- ja Laulupiirtämisen jatko: Laulaen lammelta avaruuteen –cd-levyt. Laulukirjaimet materiaali julkaistaan syksyllä. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

MENETELMÄN KÄYTTÖOIKEUS
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen
kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä ilman Laulaun lupaa.

Lisätietoa koulutuksesta info ( at ) laulau.fi tai puh. 040 5011005 .

Tutustu koko koulutuskalenteriin >>

Lue lisää laulupiirtämisen menetelmästä >>