LAULUPIIRTÄMINEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN JA ERITYISLASTEN TUKENA (II-taso)

Laulupiirtämisen erityiskurssi syventyy laulupiirtämisen menetelmän käyttöön erityistä tukea tarvitsevien lasten ja vuorovaikutuksen haasteiden näkökulmasta. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on laulupiirtämisen perusteet -kurssin suorittaminen.

KOULUTUSSISÄLTÖ
Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti erilaisiin erityislasta tukeviin laulupiirtämisen apuvälineisiin, opitaan uusia, oppimisen erityistarpeisiin kehitettyjä piirtämislauluja ja harjoitteita sekä toteutetaan harjoitteita osana vuorovaikutusharjoittelua ja toiminnallista tuokioprosessia.

Koulutus antaa laulupiirtämisideoita varhaiseen vuorovaikutukseen (esim. jaetun tarkkaavaisuuden tukemiseen, vuorotteluun ja jäljittelyyn), kielellisen kehityksen tueksi (ymmärtämiseen, puheen tuottoon, äänneharjoitteluun, nimeämiseen ja kerrontaan), korvaavien kommunikaatiokeinojen harjoitteluun sekä motoriikkaan ja kädentaitoihin. Koulutuksen harjoitteet ja työtavat painottuvat yhden lapsen tai pienryhmän kanssa työskentelyyn, mutta ideoita voi soveltaa hyvin myös isommille ryhmille.

Koulutuksen tavoitteena on toimia osallistujille myös menetelmän käyttäjien käyttökokemusten, ajatusten ja näkökulmien vaihdon foorumina.

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄT
Koulutus on suunnattu erityisesti puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville varhaiskasvattajille ja opettajille. Koulutus antaa hyviä toiminnallisia ideoita ja vinkkejä myös erityislapsen vanhemmalle. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa.

KOULUTTAJAT
Puheterapeutti Liisi Kuoppala ja menetelmän kehittäjä Minna Lappalainen

TULEVAT AVOIMET KOULUTUKSET

HELSINKI pe 20.9. klo 10-16 (huom. uusi aika!)
Oulunkylän puukoulu, Teinintie 8, 00640 Helsinki
Hinta 135 euroa (sis. alv:n 24%)

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautumislomakkeeseen pääset yllä olevasta linkistä. Ilmoittautuminen on sitova.

MENETELMÄMATERIAALIT- JA TUKI
Menetelmämateriaalina toimivat sähköisen Luovalaukku.fi-palvelun Laulupiirtämisen erityissisällöt, jotka sisältävät mm. 28 piirtämislaulua (äänitiedostot, nuotit, toimintavinkit),
tukiviittomavideoita sekä toimintaideoita erityisnäkökulmasta. Erityistarpeisiin on kehitetty myös laulupiirtämisen kommunikaatiopakki, jonka käyttöön niin ikään perehdytään koulutuksessa. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

MENETELMÄN KÄYTTÖOIKEUS
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen
tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Lisätietoa koulutuksesta info ( at ) laulau.fi tai puh. 040 5011005 .

Tutustu koko koulutuskalenteriin >>

Lue lisää laulupiirtämisen menetelmästä >>