Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena, II-taso

Laulupiirtäminen toimii kokemusten mukaan innostavana ja yhteiseen toimintaan sitouttavana pedagogisena kuntoutusmenetelmänä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Laulavaan Kynään kun voi tarttua ja sen kanssa onnistumisia kokea hyvin monella eri tavalla ja monella eri taitotasolla. Laulupiirtämisen erityiskurssi syventyykin menetelmän käyttöön erilaisten oppimisen ja vuorovaikutuksen haasteiden näkökulmasta. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on laulupiirtämisen perusteet -kurssin suorittaminen.

TULEVAT KOULUTUKSET

Etäkoulutus
17.9.2021

LUE

Laulupiirtäminen® on moniaistinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät laulaen.

TUTUSTU JA TILAA

Laulupiirtämisen innostavat ja monimuotoiset materiaalit löydät verkkokaupastamme.

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville varhaiskasvattajille ja opettajille. Koulutus antaa hyviä toiminnallisia ideoita ja vinkkejä myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalle. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa.

Tavoite
Päivän aikana perehdytään monipuolisesti erilaisiin erityistä tukea tarvitsevia lapsia tukeviin laulupiirtämisen apuvälineisiin, opitaan uusia, oppimisen erityistarpeisiin kehitettyjä piirtämislauluja ja harjoitteita sekä toteutetaan harjoitteita osana vuorovaikutusharjoittelua ja toiminnallista tuokioprosessia. Koulutus antaa laulupiirtämisideoita mm. varhaiseen vuorovaikutukseen (esim. jaetun tarkkaavaisuuden tukemiseen, vuorotteluun ja jäljittelyyn), leikin ja kaveritaitojen tukemiseen, kielellisen kehityksen tueksi (ymmärtämiseen, puheen tuottoon, äänneharjoitteluun, nimeämiseen ja kerrontaan), korvaavien kommunikaatiokeinojen harjoitteluun sekä motoriikkaan ja kädentaitoihin. Koulutuksen harjoitteet ja työtavat painottuvat yhden lapsen tai pienryhmän kanssa työskentelyyn, mutta ideoita voi soveltaa hyvin myös isommille ryhmille.

Laulupiirtämisen erityiskurssi etäkoulutuksena
Järjestämme laulupiirtämisen erityiskurssia myös etäkoulutuksina. Koulutus on etänäkin toiminnallinen eli täynnä laulua, piirtämistä, leikkiä ja liikettä. Osallistumalla avoimeen etäkoulutukseen kollegoiden kanssa yhdessä ja yhteisessä tilassa, saa koulutuspäivään vielä enemmän luonnollista “lähi”-vuorovaikutuksellisuutta.

Laulupiirtämisen erityiskurssi tilauskoulutuksena
Laulupiirtämisen erityiskurssi on hyödyllinen jatkumo, mikäli työ­yhteisö on käynyt Laulupiirtämisen perusteet -koulutuksen. Toiminnallisena koulutuk­sena se toimii maini­osti myös työ­porukan yhteishengen lujittajana ja luovan ilmaisun kehittäjänä. Uuden menetelmän käyttöön­otto samanaikaisesti koko organisaatiossa helpottaa uuden omaksumista ja mahdollistaa kokemusten vaihdon kollegojen kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa päivän tai puolen päivän koulutuksena sekä lähikoulutuksen lisäksi etäkoulutuksena, jolloin osallistujat voivat osallistua yhdessä omalla työpaikallaan. Koulutus voidaan jakaa myös kahteen tapaamiskertaan. Pyydä lisätietoa koulutuksista tai lähetä tarjouspyyntö.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Menetelmämateriaalina toimivat sähköisen Luovalaukku.fi-palvelun Laulupiirtämisen erityissisällöt, jotka sisältävät mm. 28 piirtämislaulua (äänitiedostot, nuotit, toimintavinkit), tukiviittomavideoita sekä toimintaideoita erityisnäkökulmasta. Erityistarpeisiin on kehitetty myös laulupiirtämisen kommunikaatiopakki, jonka käyttöön niin ikään perehdytään koulutuksessa. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy.

Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Jaa tämä: