Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena (II-taso)

Laulupiirtäminen toimii kokemusten mukaan innostavana ja yhteiseen toimintaan sitouttavana pedagogisena kuntoutusmenetelmänä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Laulavaan Kynään kun voi tarttua ja sen kanssa onnistumisia kokea hyvin monella eri tavalla ja monella eri taitotasolla. Laulupiirtämisen erityiskurssi syventyykin menetelmän käyttöön erilaisten oppimisen ja vuorovaikutuksen haasteiden näkökulmasta. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on laulupiirtämisen perusteet -kurssin suorittaminen.

Koulutussisältö
Päivän aikana perehdytään monipuolisesti erilaisiin erityistä tukea tarvitsevia lapsia tukeviin laulupiirtämisen apuvälineisiin, opitaan uusia, oppimisen erityistarpeisiin kehitettyjä piirtämislauluja ja harjoitteita sekä toteutetaan harjoitteita osana vuorovaikutusharjoittelua ja toiminnallista tuokioprosessia. Koulutus antaa laulupiirtämisideoita mm. varhaiseen vuorovaikutukseen (esim. jaetun tarkkaavaisuuden tukemiseen, vuorotteluun ja jäljittelyyn), leikin ja kaveritaitojen tukemiseen, kielellisen kehityksen tueksi (ymmärtämiseen, puheen tuottoon, äänneharjoitteluun, nimeämiseen ja kerrontaan), korvaavien kommunikaatiokeinojen harjoitteluun sekä motoriikkaan ja kädentaitoihin. Koulutuksen harjoitteet ja työtavat painottuvat yhden lapsen tai pienryhmän kanssa työskentelyyn, mutta ideoita voi soveltaa hyvin myös isommille ryhmille.

Koulutuksen kohderyhmät
Koulutus on suunnattu erityisesti puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville varhaiskasvattajille ja opettajille. Koulutus antaa hyviä toiminnallisia ideoita ja vinkkejä myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalle. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa.

Kouluttajat
Puheterapeutti Liisi Kuoppala ja menetelmän kehittäjä Minna Lappalainen

Tulevat avoimet koulutukset

HELSINKI pe 24.4. klo 10-16
Oulunkylän puukoulu, Teinintie 8, 00640 Helsinki
Hinta 135 euroa (sis. alv:n 24%)

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautuminen on sitova.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Menetelmämateriaalina toimivat sähköisen Luovalaukku.fi-palvelun Laulupiirtämisen erityissisällöt, jotka sisältävät mm. 28 piirtämislaulua (äänitiedostot, nuotit, toimintavinkit), tukiviittomavideoita sekä toimintaideoita erityisnäkökulmasta. Erityistarpeisiin on kehitetty myös laulupiirtämisen kommunikaatiopakki, jonka käyttöön niin ikään perehdytään koulutuksessa. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Lisätietoa koulutuksesta info ( at ) laulau.fi tai puh. 040 5011005 .

Lue lisää laulupiirtämisen menetelmästä >>

Laulupiirtämisen menetelmästä sanottua >>

Tutustu ja tilaa laulupiirtämisen materiaaleja >>

Tutustu koko koulutuskalenteriin >>