Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus, III-taso

Vuosien varrella lukuisat laulupiirtämisen menetelmäkäyttäjät ovat tiedustelleet mahdollisuutta jatkokouluttautua laulupiirtämisen kerho-ohjaajiksi. Ensi tammikuussa tämä on mahdollista! Tutustu koulutussisältöön ja ilmoittaudu mukaan!

TULEVAT KOULUTUKSET

1. jakso: 15.1.2022, Helsinki
2. jakso: 19.3.2022, etäkoulutus

LUE

Laulupiirtäminen® on moniaistinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät laulaen.

TUTUSTU JA TILAA

Laulupiirtämisen innostavat ja monimuotoiset materiaalit löydät verkkokaupastamme.

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutukseen otetaan max 12 osallistujaa

Tavoite
Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus syventää I- ja II-tason koulutuksissa opittua ja antaa konkreettisia työkaluja laulupiirtämisen ja Laulavan Kynän kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana pedagogista tai kuntouttavaa toimintaa. Laulun ja kuvallisen ilmaisun lisäksi koulutus vahvistaa tarinallisuuden, liikkeen ja kehollisuuden, sanataiteen ja luovan keksinnän yhdistämistä laulupiirtämisen toiminnallisessa prosessissa.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutuksessa saat konkreettisia työkaluja mm. erilaisiin laulupiirtämistarinoihin ja tarinamiljöiden rakentamiseen, uusiin laulupiirtämisteemoihin ja -harjoitteisiin, luovaan ja sensitiiviseen menetelmälliseen työotteeseen sekä erilaisten teemallisten kerhotuokioiden rakentamiseen ja ohjaamiseen erilaisissa pedagogisissa tai terapeuttisissa konteksteissa. Teemoihin perehdytään koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, tarinoiden, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä omasta pienestä laulupiirtämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä, jonka voi toteuttaa esimerkiksi omassa työssä. Ensimmäinen lähijakso toteutetaan koronatilanteen salliessa lähikoulutuksena. Toinen tapaaminen toteutetaan etänä.

Laulupiirtämisen ohjaajan materiaalit
Laulupiirtämisen ohjaajat saavat käyttöönsä kymmeniä tuokiorunkoja käsittävän materiaalikokonaisuuden sekä vuodeksi veloituksetta käyttöönsä myös Laulaun uuden, syksyllä 2021 julkaistavan tietokantapohjaisen musiikin hakupalvelun, jossa on heti alusta lähtien yli 200 erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvaa musiikillista sisältöä audioineen, nuotteineen ja toimintavinkkeineen sekä monipuolisine hakutoimintoineen.

Laulupiirtämisen ohjaaja saa koulutuksen suoritettuaan oikeuden käyttää Laulupiirtämisen ohjaaja ja Laulava Kynä -kerho -nimikkeitä sekä lisenssin järjestää Laulava Kynä -kerhotoimintaa lapsille ja/tai perheille esimerkiksi harrastuskerho-, perhekerho-, yksilö- tai ryhmäkuntoutus-, tukiopetus-, muskari- tai taidekerhotoimintana. Lisenssi on voimassa aina 3 vuotta kerrallaan.

Ennakkovaatimukset
Koulutukseen osallistujan on tullut suorittaa Laulupiirtämisen perusteet -koulutus (taso I) sekä jokin seuraavista II-tason koulutuksista: Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena, Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia tai Laulupiirtämisen jatkokurssi. Koulutukseen osallistuminen ja Laulava Kynä -kerho-ohjaajana toimiminen eivät edellytä vahvaa näyttöä tai erityistä harrastuneisuutta musiikissa, mutta musiikillisten työtapojen käyttökokemus ja musiikin perustason ymmärrys on toivottavaa, jotta kerho-ohjaaja pystyy toteuttamaan mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti menetelmän eri osa-alueita.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy.

Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Laulava Kynä -kerho-ohjaajakoulutus ja siihen liittyvät materiaalit antavat osallistujalle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen Laulava Kynä -kerhotoiminnassa sekä osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä.

Koulutukset ja materiaalit sekä Laulava Kynä -kerho-ohjaajalisenssi eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai aikuiskoulutuspalveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Jaa tämä: