Laulupiirtämisen perusteet, I-taso

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen.

TULEVAT KOULUTUKSET

Helsinki
Ti 12.10.2021
Oulunkylän vanha puukoulu

LUE

Lue lisää Laulupiirtämisen moniaistiseen ja elämykselliseen toimintamuotoon, jossa piirrokset syntyvät laulaen.

TUTUSTU

Laulupiirtämisen materiaalit löydät verkkokaupastamme.

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

Tavoite
Päivän aikana perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin prosesseihin sekä laulupiirtämiseen osana kasvatus- ja hoivatyön arkea. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitotasoisten lasten näkökulmasta.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Koulutuskielet
Koulutus on mahdollista pitää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai monikielisenä, esimerkiksi kielenoppimista tukien. Vironkielistä materiaalia kouluttaessamme koulutuskieli on joko englanti tai suomi (toiveiden mukaan), mutta lauluharjoitteet toteutamme viron kielellä.

Laulupiirtämisen perusteet etäkoulutuksena
Järjestämme laulupiirtämisen perusteet -koulutusta myös etäkoulutuksina. Koulutus on etänäkin toiminnallinen eli täynnä laulua, piirtämistä, leikkiä ja liikettä. Osallistumalla avoimeen etäkoulutukseen kollegoiden kanssa yhdessä ja yhteisessä tilassa, saa koulutuspäivään vielä enemmän luonnollista “lähi”-vuorovaikutuksellisuutta.

Laulupiirtämisen perusteet tilauskoulutuksena
Laulupiirtämisen perusteet on ihanteellinen kokonaisuus koko työ­yhteisön koulutuksena. Toiminnallisena koulutuk­sena se toimii maini­osti myös työ­porukan yhteishengen lujittajana ja luovan ilmaisun kehittäjänä. Uuden menetelmän käyttöön­otto samanaikaisesti koko organisaatiossa helpottaa uuden omaksumista ja mahdollistaa kokemusten vaihdon kollegojen kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa päivän tai puolen päivän koulutuksena sekä lähikoulutuksen lisäksi etäkoulutuksena, jolloin osallistujat voivat osallistua yhdessä omalla työpaikallaan. Koulutus voidaan jakaa myös kahteen tapaamiskertaan. Pyydä lisätietoa koulutuksista tai lähetä tarjouspyyntö.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Koulutuslaajuutta vastaa Hei, me laulupiirretään! -kirja + CD, joka sisältää lähes 40 piirtämislaulua toimintavinkkeineen, havainnollisen menetelmäosion sekä alan ammattilaisten käytännön kokemuksia menetelmästä. CD sisältää 25 laulua.

Kirjan lisäksi laulumateriaali on mahdollista saada myös nettipohjaisena materiaalipankkina.

Menetelmämateriaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy.

Lisätietoa koulutuksesta info (at) laulau.fi tai puh. 040 5011005.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Jaa tämä: