Laulupiirtämisen perusteet (I-taso)

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Päivän aikana perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin prosesseihin sekä laulupiirtämiseen osana kasvatus- ja hoivatyön arkea. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitotasoisten lasten näkökulmasta.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Koulutuksen kohderyhmät
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutus antaa paljon ideoita myös lasten vanhemmille.

Kouluttaja
Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Laulupiirtämisen koulutus tilauskoulutuksena
Laulupiirtämisen perusteet on ihanteellinen kokonaisuus koko työ­yhteisön koulutuksena. Toiminnallisena koulutuk­sena se toimii maini­osti myös työ­porukan yhteishengen lujittajana ja luovan ilmaisun kehittäjänä. Uuden menetelmän käyttöön­otto samanaikaisesti koko organisaatiossa helpottaa uuden omaksumista ja mahdollistaa kokemusten vaihdon kollegojen kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa päivän tai puolen päivän koulutuksena. Koulutus voidaan jakaa myös kahteen tapaamiskertaan. Pyydä lisätietoa koulutuksista tai lähetä tarjouspyyntö.

Tulevat avoimet koulutukset

OULU
to 14.5. klo 9:00-15:30
Koulutuksen järjestäjä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

TALLINNA
pe 4.9.
Koulutuksen järjestäjä Meero Muusik
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

MUUT KOULUTUSAJANKOHDAT

ilmoitetaan myöhemmin

 

Ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan mukaan ajoissa, koulutukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautuminen on sitova.

Menetelmämateriaalit ja -tuki
Koulutuslaajuutta vastaa Hei, me laulupiirretään! -kirja + CD, joka sisältää lähes 40 piirtämislaulua toimintavinkkeineen, havainnollisen menetelmäosion sekä alan ammattilaisten käytännön kokemuksia menetelmästä. CD sisältää 25 laulua.

Kirjan lisäksi laulumateriaali on mahdollista saada myös nettipohjaisena materiaalipankkina.

Menetelmämateriaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen tavaramerkin tai siihen liittyvien materiaalien nimissä.

Lisätietoa koulutuksesta info ( at ) laulau.fi tai puh. 040 5011005 .

Lue lisää laulupiirtämisen menetelmästä >>

Laulupiirtämisen menetelmästä sanottua >>

Tutustu ja tilaa laulupiirtämisen materiaaleja >>

Tutustu koko koulutuskalenteriin >>