Laulupiirtämisen menetelmästä sanottua

Ann-Mari Kähkönen, puheterapeutti 4-vuotiaasta down-tytöstä
Asiakkaani on ottanut menetelmän hienosti omakseen. Hän ei ollut aikaisemmin edes suostunut pitämään kynää kädessään. Nyt hän piirtää hienoja piirustuksia laulujen tahdissa. Hänen tarkkaavuuden taitonsa ja keskittymiskykynsä ovat laulupiirtämisen aikana parempaa. Viittominen sekä kuvien käyttö on ollut myös aloitteellisempaa ja olemuskieli rikkaampaa. Viimeisimpänä on tullut laulupiirtämisen aikana esille ääntelyyn, sanojen tapailuun liittyviä piirteitä.

Liisa Ylinen, yhdysluokan opettaja, Kemiö
Laulupiirtämisellä on tärkeä osa oman opetusryhmäni ryhmäytymisessä ja ryhmän tiivistymisessä. Se on ryhmämme yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä lisäävä oma juttumme. Laulupiirtäessä kaikki yhdysluokan oppilaat kokevat olevansa tasavertaisia ja kuuluvansa aidosti yhteen, ikäeroista huolimatta.

Ann-Mari Kähkönen, puheterapeutti, 10-vuotiaasta keskivaikeasti kehitysvammaisesta autistitytöstä
Olen käyttänyt laulupiirtämistä tytön kanssa neljän kuukauden ajan. Tänä aikana olen havainnut hänen ilmaisevan itseään ja laulavan enemmän kuin kahden viimeisen vuoden aikana, jona olen häntä kuntouttanut. Hänen jaetun tarkkaavuuden taitonsa sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatioaloitteensa ovat lisääntyneet merkittävästi tuokioiden aikana erityisesti silloin, kun hän on nähnyt struktuurissaan laulupiirtämisen kuvan.

Hän tekee valikkokuvien avulla ehdotuksia piirtämislaulusta usein nimeten kuvan sekä käyttää piirtämiäni kuvia kommunikaatiokuvinaan; osoittaa piirtämääni etanaa ja sitten omaa etanaansa ”piirsin etanan”. Hän laulaa melodiaa ja laulun sanoja ”selkeästi” tapaillen kerta kerralta paremmin. Lisäksi hän on alkanut piirtää yksityiskohtaisesti laulun sisällön mukaan. Materiaalissa on Etana-laulu, johon olen tehnyt isot kuvat etanoista. Aiemmin yhteinen vuorovaikutusleikki ei ole onnistunut lainkaan. Nyt leikimme laulun aikana näillä kuvaetanoilla saaden aikaan hienoa yhteistä toimintaa. Lähi-ihmiset ovat olleet hämmästyneitä näistä hänen esiin tulleista taidoistaan. Nykyään haastavaa käyttäytymistä esiintyy terapiatuokioiden aikana ainoastaan silloin, kun lopetamme laulamisen. Olisihan sitä kiva jatkaa! Laulupiirtäminen on meidän juttu!

Liisi Kuoppala, puheterapeutti
Laulupiirtämisen avulla olen saanut autismin kirjon asiakkaiden kanssa esille heidän tarpeensa olla vuorovaikutuksessa ja kontaktissa. Itselleni laulupiirtäminen on tuonut iloa terapiatyöhön ja niihin pieniin tärkeisiin vuorovaikutushetkiin, joita lasten kanssa parhaimmillaan voi kokea.

Salla Sutinen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Vantaa
On hienoa että laulupiirtämiseen voi osallistua myös lapset joilla on haasteita osallistua muuhun yhteiseen toimintaan ja ilmaista itseään. Erityisesti näiden lasten kohdalla nähdään paljon onnistumisen kokemuksia, koska menetelmässä ei ole oikeaa ”tuotosta”. Laulupiirtämisessä on taikaa – lapset keskittyvät piirtämiseen ja muu hälinä jää.

Projektikoordinaattori, kielikylpy-hanke, Hgin kaupunki
Mahtava koulutus, josta opettajat saivat konkreettista hyötyä opetukseen. Kerrankin koulutusta, joka on kuin räätälöity kielikylpyopetukseen. Kouluttaja ihanan innostava, kannustava ja heittäytyjä. Iso plussa ruotsinkielisestä materiaalista!

Inkeri Ruokonen, musiikkikasvatuksen dosentti, lehtori, Helsingin yliopisto
Laulupiirtämisen menetelmä tukee oivallisella tavalla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa taidekasvatukseen. Se antaa lapselle luontaisen ja havainnollisen toimintatavam omien tunteiden, ajatusten ja havaintojen ilmaisuun ja näkyväksi tekemiseen. Laulupiirtämiseen liittyvät myös kehollisen ja moniaistisen ilmaisun lähestymistavat.

Anne Laitinen, toimintaterapeutti
Omalla lauluäänellä ei ole niinkään merkitystä, vaan sillä, mitä laululla voidaan saavuttaa. Myöskään piirtämistaidoilla ei ole laulupiirtämisessä merkitystä. Laulupiirtämistä voi käyttää toimintaterapiassa hyvin monipuolisesti ja lähes kaikkien lasten kanssa. Siitä innostuvat sekä tytöt että pojat.

Henna Karvonen, lto, eskariryhmä
Mikä kokemus! Uskomatonta, kuinka lapset rentoutuivat ja heittäytyivät tuokioon. ”Hurjimmatkin” menijät suorastaan sukelsivat paperin uumeniin ja antoivat laulun ja kynän viedä. Olin vaikuttunut työskentelyrauhasta sekä siitä valtavasta levollisesta ja rentoutuneesta tunnelmasta joka ryhmäämme levisi. Lapset nauttivat todella paljon!

Leena Katriina Leppänen, seurakunnan lapsityönohjaaja
Laulupiirtämisen pitäisi olla osa varhaiskasvatuksen peruskoulutusta!

Anne Eväkoski, AAC-ohjaaja
Mielestäni helpoin ja luonnollisin tapa oppia AAC-keinoja ovat leikki, laulu ja lorut. Laulupiirtämisestä kiinnostuin, koska siinä yhdistyvät kaikki tärkeät elementit.

Marika Sihvonen, lastenhoitaja 5-vuotiaiden päiväkotiryhmän laulupiirtämisen prosessista
Syksyn alussa ryhmässämme oli pieniä haasteita kaveritaidoissa, joten halusimme käsitellä tätä asiaa lasten kanssa toiminnallisesti ja osallistaen. Yhtenä osana tässä kokonaisuudessa oli Tyttö ja poika -piirtämislaulun toteutusprosessi, jota työstettiin usean eri tuokion aikana.

Piirsin lapsille Tyttö ja poika -piirroksen laulun tukemana muutamia kertoja ensin malliksi. Tämän jälkeen lapset saivat itse kokeilla piirtämistä laulun avustamana. Lopulliset kuvat tehtiin omille isoille papereille. Laulu soi koko ajan taustalla ja osa myös lauloi mukana piirtäessään. Kuvaa työstettiin useana eri kertana.

Jokaisesta työstä tuli upea ja ihan omanlaisensa. Päiväkodin seinälle ripustettuja kuvia on ihasteltu pitkin syksyä. Myös lapset, joille piirtäminen ei ole yleensä helppoa tai mieluisaa, jaksoivat keskittyä hienosti ja saivat onnistumisen kokemuksia.

Prosessi sekä valmiit piirrokset herättivät paljon ajatuksia ja saivat aikaan arvokasta keskustelua. Olipa kuvan hahmo pieni tai iso, vihreä tai keltainen, jokainen oli tärkeä ja arvokas. Hahmojen samanväriset paidat viestivät, että kyseessä oli yhteen hiileen puhaltava joukkue ja punaiseksi väritetyt kasvot olivat rakkauden merkki. Laulupiirrokset ovat jääneet hyväksi välineeksi käsitellä kaveruutta ja haastaviakin tilanteita lasten kanssa rakentavasti ja havainnollistaen.

Koulutuspalautteita laulupiirtämisen käyttäjätutkimuksesta (Minna Piri, SEAMK, gradu)

Erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja
Aivan ihastuttava menetelmä! Olen työskennellyt lastentarhanopettajana 30v ja käynyt monissa koulutuksissa, mutta tämä oli pitkästä aikaa innostava, virkistävä ja hyödyllinen!

Lastentarhanopettaja
Kokemus oli antoisa. Kouluttajan ammattitaito ja vuorovaikutus koulutettaviin oli erinomainen, Koulutuksessa jokaisen ideat saivat näkyä ja koulutettavat olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja antiin. Sisällöstä sai helposti poimittua juuri itselle sopivaa materiaalia.

Jaa tämä: