Anna palautetta koulutuksistamme!

Kiitos, jos käytät pari minuuttia täyttääksesi tämän koulutuspalautelomakkeen! Palautteesi on tärkeä, jotta voimme kehittää koulutuksia, materiaaleja ja menetelmiämme eri alojen ammattilaisia yhä paremmin palveleviksi. Palaute annetaan anonyymisti. Jos haluat liittää palautteeseen henkilötietosi tai toivot yhteydenottoa, voi kirjata tämän esimerkiksi kenttään Lisätietoa.

Osallistuin koulutukseen
Laulupiirtämisen perusteet
Laulupiirtäminen varhaisen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena
Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (jatkokurssi)
Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki
Sjungorita!-metodens grunder
Sjungorita!-metoden och Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror
Songdrawing method and Active with ABC&123 level1
Songdrawing method and Active with ABC&123 level2
Laulupiirtäminen esi-, alku- ja erityisopetuksessa
Ketteräksi Kirjaimista - Notkeaksi Numeroista
Musiikillisia kohtaamisia vanhustyössä
Osallistuin
avoimeen koulutukseen
tilauskoulutukseen
seminaariluentoon tai -työpajaan
Koulutuspaikka ja ajankohta
Oma ammattini tai työkenttäni
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja tai -ohjaaja
erityislastentarhanopettaja
luokan opettaja
erityisopettaja
kielenopettaja
varhaisiän musiikinopettaja
musiikinopettaja
taidepedagogi
puheterapeutti
musiikkiterapeutti
toimintaterapeutti
fysioterapeutti
perheterapeutti
aikuiskouluttaja
muistiohjaaja
vanhusten virkistystoiminnan ohjaaja
opiskelija
joku muu
Jos vastasit edelliseen kysymykseen "joku muu", niin mikä?

Kuvaile koulutuksen onnistumista arvosana-asteikolla 1-5.

Kerro mielipiteesi koulutuksesta

1 =Välttävä 5 = Erittäin hyvä

12345
Yleisarvosana koulutuksesta
Kouluttajan/kouluttajien perehtyneisyys koulutussisältöön
Kouluttajan/kouluttajien innostavuus
Harjoitteiden selkeys
Harjoitteiden omaksumisen helppous
Koulutussisältöjen soveltuvuus omaan työhön
Koulutussisällön soveltamisen helppous
Teorian ja käytännön harjoitteiden suhde
Koulutustilan toimivuus
Tarjoilut
Koulutuksen laajuus ja kesto

Kuinka kiinnostunut olet seuraavista jatkokehityksen osa-alueista koulutuksen aihealueeseen liittyen?

1 = Ei lainkaan kiinnostunut, 5 = Erittäin kiinnostunut

12345
Jatkokoulutukset aihealueeseen liittyen
Uudet materiaalit
Teoreettinen lähestymistapa aiheeseen
Toiminnallinen lähestymistapa aiheeseen
Terveiseni kouluttajalle / kouluttajille. Minkälainen kokemus koulutus oli? Risuja ja ruusuja? Oliko koulutuksesta sinulle hyötyä ja iloa? Saitko koulutuksesta sitä, mitä odotit?
Toiveitani koulutuksen ja sen sisällön kehittämiselle
Toiveitani koulutus- ja menetelmämateriaalien kehittämiselle
Toivoisin Laulaun järjestävän koulutuksia seuraavista aihealueista

Lähetä lomake valitsemalla "Lähetä lomake". Kiitos palautteestasi!