Materialnyheten HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA!

21.8.2017

 

En materialnyhet

 

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! – MÅNGSIDIG INLÄRNING OCH DELAKTIGHET GENOM SJUNGORITA!-METODEN

Bok (168 s.) + CD

SJUNGORITA! är en multisensorisk och upplevelserik verksamhetsform. När vi sjunger och låter sångerna stödja oss, föds olika teckningar – nästan magiskt. Sjungorita!-metoden samt dess övningar och processer lockar barn i olika åldrar och med olika nivåer av kunnande till att delta, kommunicera, koncentrera sig och lära sig.

Sjungorita! har utvecklats i Finland av vismakaren och musikpedagogen Minna Lappalainen (Laulau). Metoden används vidsträckt inom den finländska småbarnspedagogiken, specialpedagogiken samt rehabiliteringen.

Materialnyheten HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! är en praktisk handbok till sjungoritandet och den är riktad till såväl pedagoger som barnets föräldrar. Materialet innehåller information om metoden och dess olika tillämpningsmöjligheter, synvinklar och erfarenheter av metod-användare samt tiotals ritsånger med noter och aktivitetstips.

DELAKTIGHET OCH INLÄRNING GENOM SJUNGORITA!

Som kärnan i Sjungorita!-metoden fungerar små ritsånger. Med hjälp av sångerna och sångernas ord föds olika teckningar – solar, regndroppar, sniglar och snögubbar samt även mer abstrakta rörelsebanor och känslor. Teckningarna kan man skapa på varsitt papper eller på ett gemensamt papper, på kompisens rygg eller t.ex. utomhus i sanden eller i en snödriva.

Ritsångerna lockar barnen att rita och verka tillsammans. De olika Sjungorita!-aktiviteterna och processerna inspirerar barnen att lära sig. I den interaktiva verksamhetsformen utvecklas t.ex. barnets språkliga kunskaper och talproduktion, fin- ocg grovmotorik, emotionella och sociala färdigheter, koncentration och kreativa uttryck. Det visuella slutresultatet är inte det viktigaste, utan den gemensamma resan och processen mot målet. Utöver de synliga teckningarna betonar verksamheten även beröring och närhet, sagoberättande och delaktighet samt samarbete och skapande av nytt tillsammans. Sjungoritandet erbjuder utmärkt stöd också för barn med speciella behov och som en integrerande pedagogisk rehabiliteringsmetod.

MÅNGSIDIGT MATERIAL INSPIRERAR OCH STÖDJER METODANVÄNDAREN

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! är en handbok, som man kan närma sig på många olika sätt – man kan använda sig av enskilda sånger och aktiviteter eller se den ur ett mer pedagogiskt och metodiskt perspektiv.

Materialet innehåller

  • nästan 40 ritsånger med noter och aktivitetstips
  • 28 ritsånger med härliga arrangemang på cd
  • mångsidig information om metoden, dess olika arbetssätt och tillämpningsområden
  • idéer på användningen av metoden som stöd för inlärning
  • exempel på Sjungorita!-sessioner för olika ändamål
  • erfarenheter av olika metodanvändare
  • undersökningsinformation av metoden
  • instrumentala versioner av sångerna (tilläggsmaterial på nätet)
  • modellbilder som kan skrivas ut (tilläggsmaterial på nätet)

Cd:ns härliga ritsånger inspirerar och stödjer sjungoritaren, samt för oss till olika musikaliska världar – allt från snöflingors lätta dans till elefantens tunga steg, från det fina ljudet av regndroppar till en fartfylld Formel 1-tävling. På cd:n uppträder en av Sveriges finaste musikalstjärnor Kristin Lidström samt barn från musikalen Kristina från Duvemåla. Orkestern med finska musiker varierar från känslig flöjt-piano duo till en fin och svängig afrokubansk sammansättning. Minna Lappalainen står för musiken och texten och svensk text till sångerna har skrivits av Pasi Hiihtola och Barbara Helsingius.

EN FINSK METODINNOVATION

Sjungorita!-metoden har utvecklats av vismakaren och musikpedagogen Minna Lappalainen (Laulau Oy) tillsammans med specialister inom småbarnspedagogik, specialpedagogik och rehabilitering. Från början uppstod idén av sjungoritandet ur behovet från Lappalainens egen son. Pojken hade utmaningar inom ritandet och den visuella gestaltningen och han var inte intresserad av att använda en penna. – Den spontana sången dök upp lite som av en slump då jag hjälpte honom att rita. Sjungoritandet blev till en gemensam rolig lek mellan mor och son, minns Lappalainen. – Ganska snabbt märkte jag att aktiviteten förutom ritandet även aktiverade andra områden inom inlärning, fortsätter Lappalainen om sina iakttagelser om de första erfarenheterna.

Metoden har under de senaste fem åren hittat sin plats som ett vidsträckt använt redskap inom den finländska småbarnspedagogiken, specialpedagogiken samt rehabiliteringen. Metoden har fångat intresse även utomlands. I slutet av oktober presenteras sjungoritandet vid Skolforum-evenemanget i Stockholm.

Laulau Oy är ett småföretag som verkar i Helsingfors. Företaget utvecklar kreativa och funktio-nella metoder som stöd för barnets utveckling och för dem som arbetar med barn. Laulau erbjuder utbildning och material för metoderna.

Tilläggsinformation:
Minna Lappalainen, minna.lappalainen@laulau.fi, tel. +358 40 5011005.

Jaa tämä: