You are here:

Menetelmät ja sisällöt

Laulupiirtämisen menetelmä

Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja pienten piirtämislaulujen tukemana. Ilmaisun monia muotoja yhdistävä toiminnallinen menetelmä tukee lapsen osallisuutta ja monialaista oppimista sekä tarjoaa onnistumisen ja ilon kokemuksia. Se soveltuu mainiosti myös erityisen tuen tarvitsijoille ja inklusiiviseen pedagogiikkaan.

Musa tuntuu! – toiminta

Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen kehitetty musiikillinen työskentelymuoto, jossa tunteita lähestytään ja tutkitaan musiikin avulla sekä ilmaisun monien muotojen siivin. Musa tuntuu! -toiminta on syntynyt tarpeesta luoda helppokäyttöinen sekä monenlaiseen käyttötarkoitukseen soveltuva työväline, jossa musiikki toimii keskeisenä tunteiden välittäjänä sekä siltana yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle.

Musiikki pedagogisena työvälineenä

Lastenmusiikki ja musiikkikasvatus ovat olleet Laulaun toiminnan ja osaamisen kivijalka alusta lähtien. Luomme jatkuvasti musiikillisia työkaluja tukemaan ja helpottamaan kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten työtä sekä eri-ikäisten ja -tarpeisten lasten oppimista. Kehittämiemme musiikillisten menetelmien lisäksi koulutamme myös yleisemmin musiikkikasvatuksen eri alueita, musiikillisia työtapoja ja luovia näkökulmia musiikin käyttöön.

Laululaukku.fi – Laulusta lentoon

Laululaukku.fi on Laulaun uusi, kokonaisvaltainen musiikillinen materiaalipankki, joka edistää aivan uudella tavalla musiikin käyttöä pedagogisena työvälineenä arjessa. Satoja lauluja sisältävästä Laululaukusta on helppo löytää tarvitsemansa laulut monipuolisten hakutoimintojen sekä omien suosikkilistojen avulla. Verkkopalvelussa voit myös kouluttautua Laulu päivässä -verkkokurssin avulla sekä hyödyntää erilaisia musiikillisia menetelmämateriaaleja. Laululaukku julkaistaan syksyllä 2021.

Pedagogiset lattiapelit

Laulaun pedagogiset lattiapelit muodostavat toiminnallisen ja vauhdikkaan pelikonseptin, jossa väännytään ja käännytään, leikitään ja liikutaan sekä hypitään ja pompitaan Ketteräksi Kirjaimista ja Notkeaksi Numeroista. Liikkuvaisten pelien ja leikkien avulla opitaan lisäksi koodauksen alkeita, monipuolisia matikkataitoja, geometrisia muotoja sekä yhteistoimintaa ja ongelmanratkaisua. Yli 100 valmiin pelin ja leikin lisäksi lattiapelit kannustavat lapsia myös omien pelien keksintään.

Luovat pelilaukut

Sympaattiset ja iloisen värikkäät luovat pelilaukut ovat täynnä laulua, leikkiä, liikettä ja luovuutta! Luovien laukkujen pelien ja leikkien keskeisenä ajatuksena on innostaa ja rohkaista lapsia laululliseen ja keholliseen ilmaisuun, tarinointiin ja luovaan yhteistoimintaan. Selkeät kuvat ja erilaiset toiminnalliset pelit ja leikit tukevat lisäksi lapsen kielellistä kehitystä sekä rohkaisevat lasta kielelliseen ilmaisuun.

kirjekuori

PYSY KUULOLLA!

Uutiskirjeestämme saat tietoa tulevista koulutuksista sekä muista kiinnostavista ajankohtaisista asioista.

Jaa tämä: