You are here:

Laulupiirtäminen

Laulupiirtämisen menetelmä – Piirrä laulaen, laula piirtäen!

Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Laulupiirtämisen ytimenä ja tukena ovat pienet piirtämislaulut, jotka ovat piirtämistarkoitukseen tehtyjä tai muutoin tarkoitukseen soveltuvia.

Oppimista, osallisuutta ja onnistumisen kokemuksia
Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi sekä antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa, kynän käyttöä ja visuaalista hahmottamista sekä tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana – laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

lainaus_test

Laulupiirtäminen pedagogisena ja terapeuttisena työvälineenä
Laulupiirtämisen menetelmä on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, musiikkikasvatuksessa sekä erityisopetuksessa ja kuntoutuksessa. Laulupiirtämisestä on saatu erinomaisia tuloksia niin ryhmäkäytössä kuin myös yksilökäytössä, esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten pedagogisena ja terapeuttisena kuntoutusmenetelmänä. Menetelmä soveltuu hyvin eri-ikäisille ja taitotasoisille lapsille.

Laulupiirtäminen tukee oivallisesti kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen. Siinä yhdistyvät ilmaisun monet muodot sekä varhaiskasvatussuunnitelman eri oppimisen alueet innostavassa ja eheyttävässä muodossa. Menetelmä on helppo omaksua ja kytkeä osaksi muita opetussisältöjä, oppimisen tavoitteita ja opetussuunnitelmaa. Menetelmän käyttö ei vaadi aikuiselta erityistä musiikillista perehtyneisyyttä tai kuvataiteellista silmää. Heittäytyminen ja positiivinen löytöretkeilijäasenne ovat toiminnassa tärkeämmässä asemassa.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Laulupiirtämisen koulutukset (tasot I-III) ja materiaalit antavat oikeuden menetelmän käyttöön osana kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyötä lasten tai muiden erityiskohderyhmien kanssa. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän kouluttamiseen esim. työyhteisöille tai muussa yhteydessä eivätkä tavaramerkin käyttöön omassa liiketoiminnassa.

Laulupiirtämisen koulutustasot

Laulupiirtämisen perusteet, I-taso

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen.

Laulupiirtäminen prosessityökaluna ja erityislapsen tukena, II-taso

Laulupiirtämisen II-tason kurssilla perehdytään menetelmän käyttöön osana toiminnallista prosessia sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja inklusiivisten ryhmien näkökulmasta. Toiminnallisessa ja kokemuksellisessa koulutuksessa syvennetään omaa laulupiirtäjyyttä sekä opitaan taas iso määrä uusia menetelmään liittyviä ja eri käyttötarkoituksiin soveltuvia lauluja.

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus, III-taso

Laulupiirtämisen ohjaajakoulutus syventää I- ja II-tason koulutuksissa opittua ja antaa konkreettisia työkaluja laulupiirtämisen ja Laulavan Kynän kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana pedagogista tai kuntouttavaa toimintaa. Laulun ja kuvallisen ilmaisun lisäksi koulutus vahvistaa tarinallisuuden, liikkeen ja kehollisuuden, sanataiteen ja luovan keksinnän yhdistämistä laulupiirtämisen toiminnallisessa prosessissa.

Laulupiirtäminen osana muita koulutussisältöjä

Laulupiirtämisen harjoitteita ja työtapoja on helppo yhdistää hyvin monenlaisiin toiminnallisiin koulutuskokonaisuuksiin. Laulupiirtäminen toimii mm. mainiona toiminnallisena osana musiikillista tai taidelähtöistä koulutusta, erilasiin oppimisen alueisiin (esim. kielelliset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, S2, kuvallinen ilmaisu ja kynän käyttö, kirjain- ja matikkataidot…) tai lasten ikäryhmiin (esim. eskaritaidot) keskittyvää koulutusta sekä monenlaiseen ammatilliseen kehittämiseen, kuten esimerkiksi sensitiiviseen kasvattajuuteen, luovuuteen, vasun eri osa-alueisiin tai inkluusioon perehdyttävää koulutusta.

TULEVAT KOULUTUKSET

Tutustu Laulupiirtämisen koulutuksiin ja ilmoittudu!

Hei me laulupiirretään low

Hei, me laulupiirretään! -kirja + CD

Kattava laulupiirtämisen menetelmän materiaalikokonaisuus, joka sisältää monipuolista tietoa menetelmästä, sen työtavoista ja käyttömahdollisuuksista sekä kymmeniä ihania piirtämislauluja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Laulupiirtäen lammelta avaruuteen kirja + CD

Kirja ja CD tarjoaa reissureppuun yli 40 uutta ja innostavaa piirtämislaulua erilaisiin käyttötarkoituksiin, teemoihin ja seikkailuihin, veden syvyyksistä aina kaveruuteen ja avaruuteen asti. Piirtämislaulut tarjoavat piirtämisen lisäksi paljon liikettä ja kehollisuutta sekä erilaisiin oppimisen alueisiin, kuten esim. suujumppaan soveltuvia harjoitteita.

Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki

Monipuolinen kommunikaatiotyökalu laulupiirtämisen toiminnallisen prosessin sekä valintojen, aloitteiden ja kommunikoinnin tueksi. Fyysisistä ja sähköisistä sisällöistä koostuva pakki soveltuu niin normaaliin ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn kuin myös etänä tapahtuvaan opetus- ja terapiakäyttöön.

Hei, me laulupiirretään! -valkotaulu

Laadukas pyyhittävä ja pestävä tussitaulu, jota voi hyödyntää piirtämisen lisäksi myös lautapelialustana ja piirtämislaulujen valintojen tukena. Setti sisältää valkotaulutussin, pyyhkimen, ohjeet ja pelinappulat.

Perusmateriaali neljällä eri kielellä

Laulupiirtämisen käsikirjaksikin kutsuttu Hei, me laulupiirretään! -materiaali löytyy myös englannin-, ruotsin- ja vironkielisenä. Niinpä menetelmää on helppo käyttää myös vieraan kielen oppimisen tukena esim. varhennetussa kielenopetuksessa, kielikylvyssä tai kaksikielisessä opetuksessa. Jokainen kieliversio sisältää laadukkaasti toteutetun cd-levyn.

Laululaukku.fi

Uusi musiikillinen materiaalipankki (julk. syksyllä 2021), joka sisältää paljon myös laulupiirtämisen menetelmäsisältöjä – mm. piirtämislauluja, kommunikaatiopakin sähköisiä sisältöjä sekä koulutusmateriaaleja. Lisätietoa Laululaukku.fi-palvelusta löytyy Laulaun nettisivuilta.

Jaa tämä: