MUSA TUNTUU! – MUSIIKILLINEN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSLEIKKI

"Tuossa kappaleessa oli vähän sellainen haikea tunnelma. Ehkä vähän suruakin. Mutta ei kuitenkaan ihan oikeasti surullinen. Silleen vaan vähän. Erilaisia värejä. Mä maalaisin sen hitaasti isolla pensselillä."

Musiikki tuntuu sydämen tasolla ja välittää tunteita. Se luo silmiemme eteen kuvia, sanoja, värejä, mielikuvia, jopa kokonaisia tarinoita. Musiikki kutsuu tanssiin, liikkeeseen, lauluun ja soittoon sekä vie erilaisiin kuvallisiin tai tarinallisiin maailmoihin. Musiikki antaa siivet
myös erilaisille kohtaamisille, vuorovaikutusleikeille ja jaetuille kokemuksille. Jokaisella
on oikeus kokea musiikki omalla tavallaan, oikeaa tai väärää tapaa ei ole.

MUSA TUNTUU! – MUSIIKILLINEN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSLEIKKI -koulutuksessa lähestytään erilaisia tunteita, tunnelmia ja maailmoja erilaisten vuorovaikutteisten musiikillisten harjoitteiden sekä erilaisten luovien työtapojen avulla. Koulutus antaa uusia musiikillisia työkaluja eri-ikäisten lapsiryhmien tunne- ja vuorovaikutustyöskentelyyn, ryhmäytymiseen, liikuntaan, musiikkitoimintaan ja luovaan ilmaisuun. Koulutuksen musiikilliset harjoitteet voivat toimia myös keskittymisharjoituksina sekä monenlaisen keskustelun ja yhteistoiminnan pohjana. Valmiiden musiikillisten materiaalien lisäksi luodaan
improvisaatioidealla myös omia musiikillisia mielentiloja erilaisin soittimin ja äänimaisemin.

Musiikillisena matkatoverina koulutuksessa on mm. Laulaun uusi, syksyllä 2018 ilmestyvä materiaali, joka on syntynyt musiikintekijä ja menetelmäkehittäjä Minna Lappalaisen sekä musiikintekijä ja pianopedagogi Riine Pajusaarin yhteistyönä. Materiaali on syntynyt niinikään vuorovaikutteisena prosessina improvisaation pohjalta. Musiikillisten harjoitteiden lisäksi tunnetaitoja tuetaan myös mainioilla Pianotus-otuksen tunnekuvilla.

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, alakoulun opettajille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksen materiaalia ja ideoita voi soveltaa kaikille eri ikäryhmille lapsista vanhuksiin.

KOULUTTAJA
Menetelmäkehittäjä ja musiikintekijä Minna Lappalainen

TULEVAT AVOIMET KOULUTUKSET

KOTKA PE 18.1. klo 10-16
Koulutuksen järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen järjestäjän kotisivuilla.

MENETELMÄMATERIAALIT
Koulutustavastaava materiaali saatavilla syksyllä 2018. Materiaali ei sisälly koulutushintaan.