SJUNGORITA! -METODENS GRUNDKURS

SJUNGORITA! är en multisensorisk och upplevelserik metod som kombinerar sjungande med visuellt uttryck och inspirerar till interaktion, deltagande och inlärning. Sjungoritandets varierande övningar, arbetsmetoder och processer stöder barnets mångsidiga inlärning och ger upplevelsen av att känna sig delaktig och att lyckas. Sjungoritandet lämpar sig för barn i olika åldrar med olika nivåer av kunnande och kan även tillämpas inom specialpedagogiken eller rehabilitering.

KURSENS INNEHÅLL

Sjungorita!-metodens grundkurs är en intensiv och praktisk grundskolning i sjungoritandet. Kursen ger en bra helhetsbild över metoden och dess centrala övningar, arbetssätt, principer samt tillämpningsområden. Man närmar sig metoden ur synvinkeln av barn i olika åldrar och nivåer av kunnande.

Kursen erbjuder deltagarna goda verktyg att tillämpa Sjungorita!-metoden med barn i olika åldrar, i varierande arbetssituationer och som stöd inom mångsidigt lärande. Man bekantar sig med metoden på ett aktivt sätt - genom att sjunga, rita, leka, röra på sig, diskutera och genom att skapa nytt tillsammans.

MÅLGRUPPERNA FÖR KURSEN

Skolningen riktar sig speciellt till dig som arbetar inom småbarnsfostran, förskole- eller nybörjarundervisning, till speciallärare, tal-, ergo- och musikterapeuter, musik- och konstpedagoger samt åt familje- och barnledare som arbetar inom församlingar eller andra dylika organisationer.

UTBILDAREN

Utvecklaren för metoden och vismakaren Minna Lappalainen, Laulau Oy

MATERIALET FÖR METODEN

Hej, nu ska vi Sjungorita! Mångsidig inlärning och delaktighet genom Sjungorita!-metoden (bok 168 s. + cd)

DE KOMMANDE KURSERNA

HELSINGFORS fre 29.3. kl. 10-16 (*
Plats för kursen: Oulunkylän puukoulu, Djäknevägen 8, 00640 Helsinki
Priset 135 euro (inkl moms)

*) Utbildningen innehåller också metoden Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror

SJUNGORITA!-METODENS GRUNDER SOM EN BESTÄLLNINGSKURS

Laulau erbjuder undervisning inom Sjungorita!-metoden också som beställningskurser runtom landet. Vid intresse för Sjungorita!-beställningskurser, ta kontakt så kan vi diskutera mer. Du får kontakt med oss via epost info ( at ) laulau.fi, per telefon + 358 40 5011005 eller genom att fylla i en kontaktblankett.