Sjungorita! -metodens grundkurs

SJUNGORITA! är en multisensorisk och upplevelserik metod som kombinerar sjungande med visuellt uttryck och inspirerar till interaktion, deltagande och inlärning. Sjungoritandets varierande övningar, arbetsmetoder och processer stöder barnets mångsidiga inlärning och ger upplevelsen av att känna sig delaktig och att lyckas. Sjungoritandet lämpar sig för barn i olika åldrar med olika nivåer av kunnande och kan även tillämpas inom specialpedagogiken eller rehabilitering.

Kursens innehåll
Sjungorita!-metodens grundkurs är en intensiv och praktisk grundskolning i sjungoritandet. Kursen ger en bra helhetsbild över metoden och dess centrala övningar, arbetssätt, principer samt tillämpningsområden. Man närmar sig metoden ur synvinkeln av barn i olika åldrar och nivåer av kunnande.

Kursen erbjuder deltagarna goda verktyg att tillämpa Sjungorita!-metoden med barn i olika åldrar, i varierande arbetssituationer och som stöd inom mångsidigt lärande. Man bekantar sig med metoden på ett aktivt sätt – genom att sjunga, rita, leka, röra på sig, diskutera och genom att skapa nytt tillsammans.

Målgrupperna för kursen
Skolningen riktar sig speciellt till dig som arbetar inom småbarnsfostran, förskole- eller nybörjarundervisning, till speciallärare, tal-, ergo- och musikterapeuter, musik- och konstpedagoger samt åt familje- och barnledare som arbetar inom församlingar eller andra dylika organisationer.

Utbildaren
Utvecklaren för metoden och vismakaren Minna Lappalainen, Laulau Oy

Öppna kurser

HELSINGFORS tors 24.10. kl. 10-16
Kursen innehåller två metoder: Sjungorita! och Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror
Undervisning huvudsakligen på finska, enligt deltagarnas önskemål genomförs övningar också på svenska och/eller engelska. Mer information också på kurssidan (på finska).

Oulunkylän puukoulu, Teinintie 8, 00640 Helsinki
Priset 135 e (inkl. moms)

(Anmälan på finska finns här)

Materialet för metoden
Hej, nu ska vi Sjungorita! Mångsidig inlärning och delaktighet genom Sjungorita!-metoden (bok 168 s. + cd)

Sjungorita! -metodens grunder som en beställningskurs
Laulau erbjuder undervisning inom Sjungorita!-metoden också som beställningskurser runtom landet. Vid intresse för Sjungorita!-beställningskurser, ta kontakt så kan vi diskutera mer. Du får kontakt med oss via epost info ( at ) laulau.fi, per telefon + 358 40 5011005 eller genom att fylla i en kontaktblankett.

Läs mer om Sjungorita! -metoden (på finska) >>

Beställa Sjungorita! -material >>

Alla kommande kurser hittar du här (på finska) >>