Sjungorita!-metoden

SJUNGORITA! är en multisensorisk och upplevelserik verksamhetsform. När vi sjunger och låter sångerna stödja oss, föds olika teckningar – nästan magiskt. Sjungorita!-metoden samt dess övningar och processer lockar barn i olika åldrar och med olika nivåer av kunnande till att delta, kommunicera, koncentrera sig och lära sig. Förutom i förskolan och under de första skolåren är Sjungorita! ett utmärkt verktyg även inom specialpedagogik och rehabilitering.

DELAKTIGHET OCH INLÄRNING GENOM SJUNGORITA!

Som kärnan i Sjungorita!-metoden fungerar små ritsånger. Med hjälp av sångerna och sångernas ord föds olika teckningar – solar, regndroppar, sniglar och snögubbar samt även mer abstrakta rörelsebanor och känslor. Teckningarna kan man skapa t.ex. på varsitt papper eller på ett gemensamt papper, i luften eller på kompisens rygg. Det visuella slutresultatet är inte det viktigaste, utan den gemensamma resan och processen mot målet.

Ritsångerna och de olika arbetssätt och processerna lockar barnen att rita och verka tillsammans samt att lära sig. I den interaktiva verksamhetsformen utvecklas t.ex. barnets visuella gestaltning och hantering av en penna, språkliga kunskaper och koncentration, fin- och grovmotorik, emotionella och sociala färdigheter samt jag kan-känsla och kreativa uttryck. Utöver de synliga teckningarna betonar verksamheten även beröring och närhet, sagoberättande och delaktighet samt samarbete och skapande av nytt tillsammans. Sjungoritandet erbjuder utmärkt stöd också för barn med speciella behov och som en integrerande pedagogisk rehabiliteringsmetod.

Ann-Mari Kähkönen, en finsk talterapeut, berättar om sina erfarenheter med en 4-årig flicka med Down syndrom:

”Tidigare så gick hon inte ens med på att hålla en penna i sin hand. Nu ritar hon fina ritningar i
takt med sången. Hennes koncentrationsförmåga och förmåga för iakttagande är alltid bättre under sjungoritandet. Hon har även tagit mer initiativ med användandet av kommunikationsbilderna och stödtecken. Hennes fysiska uttryck har varit rikare. Nu senast har hon tack vare sjungoritandet utvecklat konsten att till och med stava ord.”

Sjungorita!-metoden har utvecklats i Finland av vismakaren och musikpedagogen Minna Lappalainen i samarbete med en grupp av förskolelärare, terapeuter och specialpedagoger. Sjungoritandet har inkluderats i flera kommunala läroplan i Finland.

Ett nytt material på svenska

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA!
Mångsidig inlärning och delaktighet genom Sjungorita!-metoden

är en praktisk och inspirerande handbok till sjungoritandet och den är riktad till såväl pedagoger som barnets föräldrar.

Boken (168s) innehåller mångsidig information om metoden, dess olika arbetssätt och tillämpningsområden samt tiotals ritsånger med noter och aktivitetstips.

CD:ns härliga ritsånger inspirerar och stödjer sjungoritaren, samt för oss till olika musikaliska världar – allt från snöflingornas lätta dans till elefantens tunga steg, från det fina ljudet av regndroppar till en fartfylld Formel 1-tävling. På cd:n uppträder en av Sveriges finaste musikalstjärnor Kristin Lidström samt barn från musikalen Kristina från Duvemåla. Orkestern med fina finska musiker varierar från känslig flöjt-piano duo till en fin och svängig afrokubansk sammansättning. Minna Lappalainen står för musiken och texten och svensk text till sångerna har skrivits av Pasi Hiihtola och Barbara Helsingius.

Materialet innehåller:

- nästan 40 ritsånger med noter och aktivitetstips
- CD med 28 härliga ritsånger
- mångsidig information om metoden, dess olika arbetssätt och tillämpningsområden
- idéer på användningen av metoden som stöd för inlärning
- exempel på Sjungorita!-sessioner för olika ändamål
- erfarenheter av olika metodanvändare
- instrumentala versioner av sångerna (tilläggsmaterial på nätet)
- modellbilder som kan skrivas ut (tilläggsmaterial på nätet)

Beställ här (om du beställer utanför Finland) >>
Beställ här (nätbutik på finska, leverans i Finland) >>

Utbildning om Sjungorita!-metodens grunder

Sjungorita!-metodens grundkurs är en intensiv och praktisk grundskolning i sjungoritandet. Kursen är inspirerande och ger en bra helhetsbild över metoden och dess centrala övningar, arbetssätt, principer samt tillämpningsområden. Under kursen får man lära sig ett flertal sånger samt om
deras syften och även ta del av de olika sätten att genomföra sångerna.

Under kursdagen bekantar man sig aktivt med sjungoritandets olika processer både som en del av det pedagogiska arbetet och inom vårdarbetet. Man närmar sig metoden ur barnens synvinkel där de olika åldrarna och kunskapsnivåerna beaktas.

Blev du intresserad?

Är du intresserad av att delta i eller ordna en utbildning inom Sjungorita!-metoden?
Kontakta oss gärna!