Mångsidig inlärning genom kreativa metoder

LAULAU är ett finskt företag som erbjuder material och utbildning i kreativa metoder som riktar sig till småbarns- och specialpedagogik, nybörjarundervisning och rehabilitering. Våra inspirerande metoder, såsom Sjungorita!-metoden,  Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror och Musiken känns! baserar sig på ett kreativt användning av sång, rörelse, visuellt uttryck, spel och samspelslek. Våra centrala målsättningar är att stöda och befrämja barns mångsidiga inlärning och delaktighet samt självförtroende och Jag kan! -känsla.

Aktuellt

De kommande kurserna

Vi erbjuder inspirerande och praktiska kurser i pedagogiska metoder. Läs mer och anmäl dig till kursen!

Läs mer

Sjungorita: Årets pedagogiska idé

Småbarns musiklärare rf har tilldelat hedersomnämnandet ”Årets pedagogiska idé” till Sjungorita! -materialet.

Läs mer

Kontakta oss

Vi erbjuder kurser på finska, svenska och engelska. Fråga om våra beställningsbara och skräddarsydda utbildningar!

Fråga mer

Vill du få information om våra utbildningar och material? Beställ vårt nyhetsbrev!

Material tips

Hej, nu ska vi sjungorita! -bok + CD

Ett månsidigt metodmaterial om sjungoritandet, som omfattar 40 metodsånger med medföljande noter, inspirerande idéer till aktiviteter och praktiskt information om metoden.

Läs mer

Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror

Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror uppmuntrar till att dyka ner i bokstävernas och siffrornas värld – funktionellt och interaktivt med spel och lekar, hopp och balans!

Läs mer

Visväskan -spelväska

VISVÄSKAN är en liten väska full med sång, kreativitet och spel med musik. Lär dig nya svängiga visor med CD-skivan och låt dig inspireras till att sjunga med hjälp av bildkorten.

Läs mer