Det är fint att även de barn som ofta har svårigheter att delta
i annan gemensam verksamhet och att uttrycka sig kan delta i Sjungorita!.
I Sjungorita! finns trolldom – barnen koncentrerar sig på att rita och annat ståhej får vara.

Sjungorita -metoden

Sjungorita! är en multisensorisk och upplevelserik verksamhetsform. När vi sjunger och låter sångerna stödja oss, föds olika teckningar – nästan magiskt. Sjungorita!-metoden samt dess övningar och processer lockar barn i olika åldrar och med olika nivåer av kunnande till att delta, kommunicera, koncentrera sig och lära sig. Förutom i förskolan och under de första skolåren är Sjungorita! ett utmärkt verktyg även inom specialpedagogik och rehabilitering.

Delaktighet och inlärning genom Sjungorita!

Små ritsånger fungerar som kärnan i Sjungorita!-metoden. Med hjälp av sångerna och sångernas ord föds olika teckningar – solar, regndroppar, sniglar och snögubbar samt även mer abstrakta rörelsebanor och känslor. Teckningarna kan man skapa t.ex. på varsitt papper eller på ett gemensamt papper, i luften eller på kompisens rygg. Det visuella slutresultatet är inte det viktigaste, utan den gemensamma resan och processen mot målet.

Ritsångerna och de olika arbetssätten och processerna lockar barnen att rita och verka tillsammans samt att lära sig. I den interaktiva verksamhetsformen utvecklas t.ex. barnets visuella gestaltning och hantering av en penna, språkliga kunskaper och koncentration, fin- och grovmotorik, emotionella och sociala färdigheter samt jag kan-känsla och kreativa uttryck. Utöver de synliga teckningarna betonar verksamheten även beröring och närhet, sagoberättande och delaktighet samt samarbete och skapande av nytt tillsammans. Sjungoritandet erbjuder utmärkt stöd också för barn med speciella behov och som en integrerande pedagogisk rehabiliteringsmetod.

Ann-Mari Kähkönen, en finsk talterapeut, berättar om sina erfarenheter med en 4-årig flicka med Down syndrom:

”Tidigare gick hon inte ens med på att hålla en penna i sin hand. Nu ritar hon fina ritningar i takt med sången. Hennes koncentrationsförmåga och förmåga för iakttagande är alltid bättre under sjungoritandet. Hon har även tagit mer initiativ till att användande kommunikationsbilder och stödtecken. Hennes fysiska uttryck har varit rikare. Nu senast har hon tack vare sjungoritandet utvecklat konsten att till och med stava ord.”

Sjungorita!-metoden har utvecklats i Finland av vismakaren och musikpedagogen Minna Lappalainen i samarbete med en grupp av förskolelärare, terapeuter och specialpedagoger. Sjungoritandet har inkluderats i flera kommunala läroplaner i Finland.

Laulaus svenskspråkiga material i butiken >>

Mer information om utbildningen Sjungorita!-metodens grunder >>

Jaa tämä: