Extramaterial till Hej, nu ska vi Sjungorita! -boken

Priset 14,50 € (inkl moms)

Hej, nu ska vi sjungorita! -bokens extramaterial på nätet innehåller de instrumentala versionerna av cd:ns metodsånger samt tiotals bildunderlag som stöd för tillämpandet av metoden. Extramaterialet är ämnat som kompletterande material till boken Hej, nu ska vi sjungorita!. Mer information hittar du nedan.

Du kan beställa våra produkter antingen i vår webbutik (på finska) eller genom att fylla i en beställningsblankett. Man kan också beställa via e-post (e-postadress info (at) laulau.fi). Vi sänder även utomlands.

Jaa tämä:

Beskrivning

Hej, nu ska vi Sjungorita! -bokens extramaterial på nätet innehåller de instrumentala versionerna av cd:ns metodsånger samt tiotals bildunderlag som stöd för tillämpandet av metoden. Bilderna går att användas som hjälp då man ritar eller som färgläggningsbilder. Man kan också klippa ut former och laminera dem för att om och om igen kunna rita på bildunderlag med en whiteboardtusch. Vänligen observera att extramaterialet är ämnat som kompletterande material till boken och lämpar sig inte ensam som sjungorita-material. Mer information om Hej, nu ska vi sjungorita! -bok + CD finns här.

Beställningsinformation
Då du beställer produkten får du rättigheter till Hej, nu ska vi Sjungorita!-extramaterialet på Laulau Oy:s Luovalaukku.fi-webtjänst. Då du beställt produkten får du inom 1-3 dagar användarkoden till tjänsten och anvisningar hur man registrerar sig.

 

Du kan beställa våra produkter antingen i vår webbutik (på finska) eller genom att fylla i en beställningsblankett. Man kan också beställa via e-post (e-postadress info (at) laulau.fi). Vi sänder även utomlands.

Läs mer om Sjungorita! -metoden >>