Innostavia toiminnallisia työkaluja
lasten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä osallisuuden,
onnistumisen ja oppimisen kokemuksia eri-ikäisille lapsille.

Tietoa meistä

LAULAU on 10-vuotias pienyritys, jonka siemen lähti itämään tarpeesta tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, oppimista ja hyvinvointia luovien ja vuorovaikutteisten työtapojen avulla. Toiminnan sydämenä ovat olleet alusta pitäen musiikki, laulu ja liike sekä luovan toiminnan eri muodot.

Laulaun perustaja Minna Lappalaisen kaksilapsisessa muusikkoperheessä laulu ja musisointi oli tärkeä yhteinen juttu ja monet ideansiemenet lähtivätkin itämään juuri lasten kanssa laulaen, leikkien ja yhdessä oivaltaen. Näitä yhteisen toiminnan tiimellyksessä syntyneitä oivalluksia ei löytynyt valmiina kaupanhyllyltä, joten Minna päätti lähteä kehittämään niitä itse.

Uutta lastenmusiikkia ja laulullisia pelejä sisältävästä Laululaukusta palvelu- ja materiaalireppu on sittemmin kasvanut kokonaiseksi luovien menetelmien perheeksi. Koulutuksia ja materiaaleja on saatavilla neljällä eri kielellä – suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi.

Palvelumme
Tänä päivänä Laulaun sydämen asiana on tarjota innovatiivisten luovien menetelmien sekä niihin liittyvien koulutusten ja materiaalien avulla innostavia toiminnallisia työkaluja kasvatus-, hoiva- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä osallisuuden, onnistumisen ja oppimisen kokemuksia eri-ikäisille lapsille ja muille erityisryhmille.

Kehittämiämme työkaluja ovat mm. Laulupiirtämisen® menetelmä, Mus(t)a tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki, Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista sekä Laulukirjaimet. Laulau tunnetaan myös riemukkaasta ja laadukkaasta lastenmusiikista.

Tarjoamme koulutuspalveluita tilauskoulutuksina ja avoimina koulutuksina. Tilauskoulutukset vaihtelevat yksittäisen päiväkodin henkilöstökoulutuksista koko kunnan varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämisen projekteihin. Koulutusten lisäksi tuemme menetelmäkäyttäjiä myös erilaisin tukipalveluin, jatkokoulutuksin ja menetelmämateriaalein. Nettipohjainen Luovalaukku.fi-palvelumme tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman pääsyn menetelmämateriaaleihin suurellekin käyttäjämäärälle.

Asiakaskuntamme ja toiminta-alueemme
Asiakkaitamme ovat mm. kunnat, päiväkodit, koulut, kuntoutus- ja terapiayritykset, seurakunnat, oppilaitokset, ammattiyhdistykset sekä alalla toimivat ammattilaiset. Menetelmiämme käyttävät ammattilaiset varhaiskasvattajista kielenopettajiin, puheterapeuteista musiikkikasvattajiin. Kotipesämme on Helsingissä, mutta toiminta-alueenamme on koko Suomi sekä kasvavassa määrin myös ulkomaat.

Yhteistyötä monella alueella
Teemme menetelmäkehitystä käyttäjälähtöisesti, yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä menetelmäkäyttäjien kanssa. Toimimme yhteistyössä myös oppilaitosten, tutkimuksen ja opinnäytetyöntekijöiden kanssa. Menetelmämateriaalejamme jälleenmyyvät lisäksemme kasvatus- ja opetusalan keskeiset toimijat. Olemme avoimia kaikenlaiselle yhteistyölle, joka edistää eri-ikäisten oppimista ja hyvinvointia luovien työtapojen avulla.

Vastuullisuus
Haluamme edistää menetelmiemme ja toimintamme kautta tasavertaisuutta, jokaisen kuulluksi tulemista omana erityisenä itsenään, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä sekä suhdetta luontoon ja ympäristöön. Menetelmissämme ja sisällöissämme toistuvat erilaiset luontoteemat, toisten kohtaaminen, erilaisuuden ja monimuotoisuuden arvostus sekä ilmaisun eri muodot.

Haluamme toimia vastuullisesti ympäristön hyvinvoinnin eteen myös painattamalla suurimman osan painotuotteistamme Suomessa tai lähialueilla, toteuttamalla materiaalit kulutusta kestäviksi, tarjoamalla sisältöjä myös aineettomana, nettipohjaisessa palvelussamme sekä kierrättämällä ja hyödyntämällä kierrätyspakkauksia lähetyksissämme.

Jaa tämä: