Tietosuoja- ja rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen on alkanut 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Olemme Laulau Oy:ssä päivittäneet järjestelmiämme vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja tarkentaneet tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme. Tällä sivulla kuvaamme keskeisiä tietosuojaan, asiakasrekisteriimme sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita.

Rekisterinpitäjä

Laulau Oy
Pääpolku 3 B
00590 Helsinki
Y-tunnus 2218809-1
Yhteyshenkilö Minna Lappalainen
minna.lappalainen@laulau.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Laulau Oy kerää henkilöiden nimi- ja yhteystietoja asiakassuhteidensa ja palveluidensa hoitamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä velvoitteidemme hoitamista, kuten tilausten käsittelyä, laskutusta ja toimitusta sekä koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten, palveluistamme tiedottamista ja markkinointia sekä toimintamme kehittämistä varten.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme vain toimintamme ja asiakaspalvelun kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Henkilöstä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköposti, y-tunnus, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, palvelusuhteen hoitamiseen liittyvästä kirjeenvaihdosta ja aineistosta.

Verkkopalveluidemme käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyn laitteen ja selaimen tiedot. Käytämme evästeitä (cookies) palveluidemme kävijäliikenteen ja käytön seuraamiseksi sekä niiden kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröityiltä itseltään esim. tilauksen, koulutusilmoittautumisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tai julkisista tietolähteistä, kuten ammattialan messuilta ja seminaareista sekä internetistä.

Uutiskirje
Henkilö voi tilata uutiskirjeemme sähköpostitse tai puhelimitse, nettisivuillamme olevan lomakkeen kautta, verkkokauppatilauksen yhteydessä tai alan ammattitapahtumissa täyttäessään yhteystietonsa ja hyväksyessään uutiskirjeen. Tiedotamme palveluistamme myös alalla toimiville, kohderyhmäämme kuuluville yhteisöasiakkaille. Uutiskirjeen voi perua jokaisen uutiskirjeen alaosassa olevan Poista uutiskirje -linkin kautta.

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon. Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla ja rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella asiakkaalla ja uutiskirjeen tilaajalla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisella on myös oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus sekä kieltää tietojensa käyttäminen markkinointia varten. Tarkastus-, korjaus- ja poistamispyynnöt sekä suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Mikäli sinulla on kysyttävää asiakasrekisteristämme tai henkilötietojen käsittelystämme, autamme mielellämme!

Jaa tämä: