Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki 2.0

89,50  (sis. alv)

Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki 2.0 on suunniteltu niin normaalioloissa ja lähikontaktissa tapahtuvaan yksilö- ja ryhmäkäyttöön kuin myös poikkeusoloissa tapahtuvan etäopetuksen ja -terapian sekä etälaulupiirtämisen tueksi ja elävöittämiseksi. Fyysisten toimintataulujen ja laulukuvamagneettien lisäksi materiaali käsittää kymmeniä sähköisiä laulupiirtämisen menetelmää tukevia teema- ja toimintatauluja, joita voi hyödyntää joko sähköisesti tai tulosteina.

Jaa tämä:

Kuvaus

Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki 2.0 on suunniteltu niin normaalioloissa ja lähikontaktissa tapahtuvaan yksilö- ja ryhmäkäyttöön kuin myös poikkeusoloissa tapahtuvan etäopetuksen ja -terapian sekä etälaulupiirtämisen tueksi ja elävöittämiseksi. Fyysisten toimintataulujen ja laulukuvamagneettien lisäksi materiaali käsittää kymmeniä sähköisiä laulupiirtämisen menetelmää tukevia teema- ja toimintatauluja, joita voi hyödyntää joko sähköisesti tai tulosteina.

Kommunikaatiopakki tukee in­nosta­vasti laulupiirtämisen menetelmän käyttöä antaen ku­vallista kommunikaatiotukea mm. tuo­kioiden struk­tuuriin, laulupiirtämisaktiviteetteihin ja tarinointiin sekä laulujen, harjoit­teiden ja työtapojen valin­taan. Aikuiselle kommunikaatiopakki antaa oivan työ­kalun laulupiirtämisen to­teuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa, korvaavien kommunikaatio­keinojen har­joituttamiseen sekä tuokion struktuurin rakenta­miseen ja kommunikointiin. Lapselle kommunikaatiopakki tarjoaa innostavan tavan tehdä aloit­teita ja valintoja sekä toteuttaa laulupiirtämistä itselle mieluisalla tavalla. Kommunikaatiopakki on suun­niteltu erityisesti erityisopetuksen ja puheterapi­an tarpeisiin, mutta se toimii apuväli­neenä myös ryhmäkäytössä, esimer­kiksi päiväkodissa tai muskarissa.

Sähköisiä toimintatauluja voi jakaa videoneuvotteluohjelmissa omalta koneelta näkyväksi myös muille. Taulun voi sijoittaa myös oman videon taustakuvaksi (mm. Zoom, virtual background). Tätä varten jokaisesta toimintataulusta on materiaalipankissa myös peilikuva.

Laulukuvamagneetit tukevat tuokiostruktuuria
Kommunikaatiopakki 2.0 sisältää yhteensä 80 laulukuvamagneettia, joista aikuinen voi valita haluamaansa teemaan tai oppimisen tavoittei­siin sovel­tuvia harjoitteita sekä rakentaa tuokiostruktuuria. Magneettien kuva-aiheet sisältävät kaikki Hei, me laulupiirretään! ja Laulupiirtäen lammelta avaruuteen -materiaalien laulut. Kuvamagneettien lisäksi magneettisetissä on 8 piirrä itse -magneettia erikoislaminoinnilla, joka mahdollistaa magneettien uudelleenkäytön taulutussin ja pyyhkimen avulla (tussi ja pyyhin eivät sisälly kommunikaatiopakkiin). Magneettien kuvat löytyvät myös sähköisestä materiaalipankista ja niitä voi hyödyntää sekä sähköisinä että tulostaa eri kokoisina paperille.

Kymmeniä toiminta- ja lauluvalintatauluja
Kommunikaatiopakki sisältää kymmeniä eri teemaisia toimintatauluja, sisältäen mm. täydennettäviä tarinapohjia, eri vuodenaikateemoja, luontoteemoja metsästä vedenalaiseen maailmaan, eläimiä ja säätiloja sekä erilaisia oppimisen alueita kuten kaveri- ja tunnetaitoja, kynätaitoja, suujumppaa, matikkataitoja, värejä ja muita peruskäsitteitä sekä monia muita. Sähköisesti tai tulostettuna käytettävien toimintataulujen lisäksi pakki sisältää aiemmasta kommunikaatiopakista tutut 9 painettua toimintataulua (koko n. A3) sekä 3 työtavan valintataulua. Painetut toimintataulut on painettu vahvalle kartongille ja mattalaminoitu. Halutessasi voit laminoida kuvat vielä laminointikoneella, jolloin ne ovat kosteuden kestäviä ja niihin voi tarvittaessa myös piirtää pyyhittävällä valkotaulutussilla.

Kuvallisen teeman ja lauluvalintojen lisäksi jokainen toimintataulu sisältää 24 kuvaruutua kommunikoinnin,  kommentoinnin ja toiminnanohjauksen tueksi. Jokaisen taulun yhteydessä on materiaalipankissa lyhyt ohjeistus taulun käyttöön ja sen sisältämiin lauluharjoitteisiin.

Kommunikaatiopakin kehittämisessä ovat olleet mukana laulupiirtämisen menetel­män kehittäjä Minna Lappalainen,  puheterapeutti Liisi Kuoppala sekä kuvittaja Pia Rantapihla.

Kommunikaatiopakki 2.0:n sisältö

  • Hei, me laulupiirretään! -materiaalin laulumagneetit 40 kpl + 4 tyhjää piirrä itse -magneettia 68x68mm
  • Laulupiirtäen lammelta avaruuteen -materiaalin laulumagneetit 40 kpl + 4 tyhjää piirrä itse –magneettia 68x68mm
  • Hei, me laulupiirretään! ja Laulupiirtäen lammelta avaruuteen -materiaalien laulukuvat (80 kpl) myös digitaalisina versioina käytettäväksi sähköisesti tai tulostettuina
  • 9 painettua toimintataulua , koko n. A3
  • 3 painettua työtavan valintataulua
  • Yli 30 sähköisesti käytettävää tai printattavaa teema- ja toimintataulua erilaisiin teemoihin, tarinointiin, lauluvalintoihin ja oppimisen alueisiin liittyen (määrä saattaa kasvaa lähikuukausina, asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen)
  • useita tarina-animaatioita kertomisen, käsitteiden nimeämisen ja laulupiirtämisen tueksi (toteutusalustana PowerPoint)
  • tehtäväpapereita ja kuvakorttipohjia
  • A3-kokoisen magneettisen ShowMe-valkotaulun
  • Valkotaulutussin ja pyyhkimen

Tukea poikkeusolojen pedagogisiin tarpeisiin
Kommunikaatiopakki 2.0 on suunnattu erityisesti Laulaun koulutusasiakkaille sekä laulupiirtämistä kasvatus- tai kuntoutustyössä käyttäville ammattilaisille. Kommunikaatiopakissa hyödynnetään Hei, me laulupiirretään! ja Laulupiirtäen lammelta avaruuteen -materiaalien lauluharjoitteita ja menetelmällistä materiaalia, joten saat pakista eniten irti näiden materiaalien tukimateriaalina. Kommunikaatiopakki 2.0:n kehitystyö on aloitettu alunperin Laulaun II-tason menetelmäkoulutusasiakkaiden materiaalitarpeita silmälläpitäen. Olemme päättäneet poikkeusoloista, asiakkaiden toiveista ja kasvaneesta etämateriaalin tarpeesta johtuen tarjota kommunikaatiopakkia ainakin toistaiseksi  kaikille, joille siitä voisi omassa toiminnassaan olla hyötyä.

Käyttöoikeudesta
Kommunikaatiopakki muodostuu fyysisestä ja sähköisestä materiaalista. Sähköistä materiaalia on lupa tulostaa omaan käyttöön, mutta materiaalin tulostaminen, kopioiminen tai jakaminen eteenpäin on kielletty. Siksi kommunikaatiopakkiin liittyvä materiaali hankitaan toimipaikkakohtaisena lisenssinä.

Toimitusaika
Uudet laulumagneetit tulevat painosta 9.4., jonka jälkeen pääsemme postittamaan tilauksia asiakkaille. Fyysisen materiaalin lisäksi saat käyttöoikeudet Laulaun sähköiseen materiaalipankkiin.

Oletko kiinnostunut perehdytyksestä?
Kommunikaatiopakkiin on mahdollista saada perehdytyskoulutusta joko yksilö- tai ryhmäperehdytyksenä. Tiedustele mahdollisuuksista sähköpostitse info (at) laulau.fi.

Tutustu myös
Innostavissa ja toiminnallisissa laulupiirtämisen koulutuksissa saat monipuolisesti tietoa laulupiirtämisen hyödyntämisestä erilaisissa käyttötilanteissa ja eri-ikäisten lasten kanssa. Koulutusmateriaalit sisältävät ison määrän piirtämislauluja toimintavinkkeineen ja äänitteineen sekä kattavan tietopaketin menetelmästä ja sen käytöstä monialaisen oppimisen tukena. Kommunikaatiopakin käyttöön opastetaan tarkemmin Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena -koulutuksessa.

Tutustu laulupiirtämisen koulutuksiin:

Laulupiirtämisen perusteet >>

Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia >>

Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena >>

Toimitusehdot löydät täältä.