Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki

42,50  (sis. alv)

Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki tukee innostavasti laulupiirtämisen menetelmän käyttöä antaen kuvallista kommunikaatiotukea mm. tuokioiden struktuuriin sekä menetelmälaulujen, harjoitteiden ja työtapojen valintaan. Kommunikaatiopakki on suunniteltu erityisesti erityisopetuksen ja puheterapian tarpeisiin, mutta se toimii mainiona apuvälineenä myös eri-ikäisten lasten ryhmissä esimerkiksi päiväkodissa tai muskarissa.

Category:

Kuvaus

Laulupiirtämisen kommunikaatiopakki tukee in­nosta­vasti laulupiirtämisen menetelmän käyttöä antaen ku­vallista kommunikaatiotukea mm. tuo­kioiden struk­tuuriin sekä laulujen, harjoit­teiden ja työtapojen valin­taan. Aikuiselle kommunikaatiopakki antaa oivan työ­kalun laulupiirtämisen to­teuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa, korvaavien kommunikaatio­keinojen har­joituttamiseen sekä tuokion struktuurin rakenta­miseen ja kommunikointiin. Lapselle kommunikaatiopakki tarjoaa innostavan tavan tehdä aloit­teita ja valintoja sekä toteuttaa laulupiirtämistä itselle mieluisalla tavalla. Kommunikaatiopakki on suun­niteltu erityisesti erityisopetuksen ja puheterapi­an tarpeisiin, mutta se toimii apuväli­neenä myös ryhmäkäytössä, esimer­kiksi päiväkodissa tai muskarissa.

61 laulumagneetista aikuinen voi valita tuokioon sopi­van määrän teemaan tai oppimisen tavoittei­siin sovel­tuvia harjoitteita. Lauluvalintataulu tukee paitsi lauluhar­joitteiden valintaa ja tuokio-struk­tuuria, myös erilaisten laulullisten lähestymis­tapojen valintaa. Laulupiirtämi­sen lisäksi lauluja voidaan vaikka soittaa, kuunnella ja leikkiä tai keksiä niistä tarinoita. 8 piirrä itse -magneet­tia mahdollistavat pyyhittävällä taulutussilla myös omien laulukuvien piirtämisen. Lauluvalintataulun voi kiinnittää magneettiselle alustalle, esim. magneettiseen valkotauluun. Lauluvalintataulun kommunikaatiokuvat voi haluttaessa myös leikata irti taulusta ja käyttää niitä magneettien kanssa muulla tavoin.

Kommunikaatiopakki sisältää 6 teemallista toi­mintataulua, joista löytyy iso määrä tuttuja piir­tämislauluja kuvahahmoina. Teemoina vuoden­ajat ja joulu sekä formula ja liikenne. Formulataulun kuvaan on kerätty useita erityisesti äänneharjoitteluun suunnattuja harjoitteita. Teematau­luja voi käyttää yhdessä laulumagneettien kanssa tai omana tarina- ja valintataulunaan laulupiirtämisen tukena.

Toimintataulut on painettu vahvalle kartongille ja mattalaminoitu. Halutessasi voit laminoida kuvat vielä laminointikoneella, jolloin ne ovat kosteuden kestäviä ja niihin voi tarvittaessa myös piirtää pyyhittävällä valkotaulutussilla.

Kommunikaatiopakin laulumagneetit sisältävät valtaosan Hei, me laulupiirretään! ja Laulupiirtäen lammelta avaruuteen –materiaalien lauluista. Mahdollisia puuttuvia laulukuvia (mm. Kaveripiirros, Sammakko, Venevalssi) voit piirtää itse Piirrä itse -magneetteihin. Kaikki Laulava Kynä -materiaalin laulut löytyvät materiaalista laulumagneettei­na.

Kommunikaatiopakin ovat suunnitelleet yhteis­työssä puheterapeutti Liisi Kuoppala, laulupiirtämisen menetel­män kehittäjä Minna Lappalainen sekä kuvittaja Pia Rantapihla.

Kommunikaatiopakin sisältö

  • 61 laulukuvamagneettia
  • 8 piirrä itse –magneettia
  • Laminoitu lauluvalintataulu, koko n. A3
  • 3 työtavan valintataulua, koko A4
  • 8 teemallista, laminoitua toimintataulua, koko n. A3

Tutustu myös
Innostavissa ja toiminnallisissa laulupiirtämisen koulutuksissa saat monipuolisesti tietoa laulupiirtämisen hyödyntämisestä erilaisissa käyttötilanteissa ja eri-ikäisten lasten kanssa. Koulutusmateriaalit sisältävät ison määrän piirtämislauluja toimintavinkkeineen ja äänitteineen sekä kattavan tietopaketin menetelmästä ja sen käytöstä monialaisen oppimisen tukena. Kommunikaatiopakin käyttöön opastetaan tarkemmin Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena -koulutuksessa.

Tutustu laulupiirtämisen koulutuksiin:

Laulupiirtämisen perusteet >>

Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia >>

Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena >>

Toimitusehdot löydät täältä.