Laulaulle tämän vuoden suurin lastenkulttuurin erityisavustus

Share |
10.07.2018

Laulau on saanut merkittävän avustuksen Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) laulupiirtämisen menetelmän kehittämiseen, painopisteinä lastenkulttuurin saavutettavuus ja monikulttuurisuus. 12.000 euron avustus on kokoluokaltaan suurin tänä vuonna jaetuista. Toinen samansuuruinen avustus myönnettiin Sivuun Ensemble ry:lle.

Laulaun kehitysprojektin tavoitteena on tuoda osallistavaa taiteen tekemistä entistä kiinteämmäksi osaksi tavoitteellista pedagogiikkaa, monikulttuurista toimintaa ja kielen oppimista. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on laulupiirtämisen menetelmän saavutettavuuden laajentaminen eri kielialueille sekä menetelmän käytön mahdollistaminen entistä enemmän monikulttuurisessa ympäristössä, erikielisten lasten kanssa ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden tukemisessa.

”Avustus mahdollistaa mm. menetelmän perusteiden ja musiikillisen sisällön käännöstyön englannin ja viron kielille, kielellisten taitojen tukemiseen suunnatun kerhokonseptin kehittämistyön sekä useita tuettuja kielipainotteisia koulutuksiaalan ammattilaisille. Nämä ovat aikaa vieviä ja kalliita projekteja, joita pienen lastenkulttuuritoimijan on haastava toteuttaa ilman ulkopuolista tukea”, toteaa menetelmäkehittäjä ja lastenmusiikintekijä Minna Lappalainen Laulau Oy:stä. ”Projektin aikana rakennetaan pitkäaikaisia työvälineitä lasten parissa toimivien ammattilaisten käyttöön, joten sen vaikuttavuus on hyvin laaja. On hienoa, että voimme avustuksen tukemana kehittää tehokkaaksi pedagogiseksi työvälineeksi todettua taidepainotteista menetelmää yhä laajemmille kohderyhmille ja systemaattisemmin”, jatkaa Lappalainen.

Laulau kiittää lämpimästi Taikea saamastaan tuesta ja käärii innoissaan hihansa projektin toteuttamiseksi.

Taiken uutiseen pääset tästä.

10.07.2018Laulaulle tämän vuoden suurin lastenkulttuurin erityisavustus
28.10.2017Hej, nu ska vi sjungorita!-materialet har belönats som "Årets pedagogiska idé"
28.10.2017"Vuoden pedagoginen oivallus" -tunnustus Hei, me laulupiirretään! -materiaalille
04.10.2017Laulau mukana Varhaiskasvatus-tapahtumassa pe 6.10.
21.08.2017Materialnyheten HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA!
21.08.2017HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! - Suomen- ja ruotsinkielinen materiaaliuutuus
30.05.2016Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin!
02.03.2016Haemme yhteistyöhön ruotsinkielistä laulupiirtämisen menetelmäkouluttajaa ja sisällöntuottajaa
18.01.2016Tervetuloa Laulaun osastolle Educaan!
12.01.2015Laulau mukana Kirkon Kasvatuksen päivillä

Siirry arkistoon »