Visväskan - Sång, lek och kreativitet

Visväskan är en liten väska full med sång, kreativitet och spel med musik. Lär dig nya svängiga sånger med cd-skivan och låt dig inspireras till att sjunga med hjälp av bildkorten. Sjung välbekanta sånger eller skapa egna sånger, ramsor och berättelser. Du kan också samla färgpaletter eller vandra längs Visstigen med tärningens hjälp – samtidigt som du sjunger förstås!

Spelen i Visväskan är roliga och inspirerande och passar också utmärkt för pedagogiskt
bruk. Spelen och lekarna inspirerar till att sjunga och skapa nytt. Samtidigt utvecklar de barnets kreativa tänkande och stöder den språkliga utvecklingen. I Visväskan får barnet använda sin kreativitet och fantasi fritt och utan prestationstvång. De 84 färggranna bildkorten stöder spelen och lekarna och kan kombineras med sångerna på Visväskans cd.

Som gemensam underhållning för barn och vuxna bjuder Visväskan på glada stunder av
snilleblixtar och gemenskap i sångens tecken.

Visväskan innehåller Visväskans cd, 84 bildkort, anvisningar till 6 spel och lekar, en tärning och 6 spelpjäser. Åldersrekommendation 3–9 år.

BARNSKIVAN VISVÄSKAN
Sjung, lek och dansa i takt med Visväskans svängiga sånger! Cd:n innehåller 17 nya barnvisor, som berättar om kamratskap och lockar till lek. Vem vill leka tafatt? Hur går det med Peppe Blåsfisk i Josefinas många armar? Går Palsternackan med på att vara i soppan tillsammans med prinskorvarna?

Visväskan och finskspråkiga Laululaukku har hittat vägen till både barns och vuxnas hjärtan med sin pigghet, sin glädje och sina stämningar från roliga lekar till tystnad och stillhet. Visorna ger nya kryddor till den finländska barnmusiktraditionen och för lyssnaren till olika stämningar och musikstilar med sina fina arrangemang.

På cd-skivan sjunger skådespelaren Birthe Wingren, musikern Tomas Höglund samt barnsolister och en kör på 70 barn. I orkestern på Visväskan spelar finländska toppmusiker. Musik och text av Minna Lappalainen. Svenska texter av Barbara Helsingius. Skivan har producerats tillsammans av Laulau Oy och Svenska Yle.

Beställning