Hej, nu ska vi sjungorita! -bok + CD

Priset 55,50 € (inkl moms)

Ett mångsidigt metodmaterial som omfattar 40 metodsånger med medföljande noter, inspirerande idéer till aktiviteter, praktisk information om metoden och dess tillämpningsmöjligheter samt synvinklar och erfarenheter av olika metodanvändare inom branschen. Mer information hittar du nedan.

Du kan beställa våra produkter antingen i vår webbutik (på finska) eller genom att fylla i en beställningsblankett. Man kan också beställa via e-post (e-postadress info (at) laulau.fi). Vi sänder även utomlands.

Jaa tämä:

Beskrivning

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! 
Mångsidig inlärning och delaktighet genom Sjungorita!-metoden

Bok 168s + cd

Sjungoritandet är en upplevelserik verksamhetsform för alla våra sinnen. När vi sjunger eller låter sångerna stödja oss, föds olika teckningar – nästan magiskt. Sjungorita!-metoden samt dess övningar och processer stöder barnets mångsidiga inlärning och ger upplevelsen av delaktighet och av att lyckas. Förutom själva sjungandet och ritandet lockar metoden till att kommunicera och koncentrera sig samt att tillsammans skapa nytt. Metoden kan användas med barn i olika åldrar och på olika nivåer av kunnande. Den är ett utmärkt verktyg även inom specialpedagogik och rehabilitering.

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! Mångsidig inlärning och delaktighet genom Sjungorita! -metoden är ett mångsidigt metodmaterial som omfattar 40 metodsånger med medföljande noter, inspirerande idéer till aktiviteter, praktisk information om metoden och dess tillämpningsmöjligheter samt synvinklar och erfarenheter av olika metodanvändare inom branschen.

CD:ns 28 härliga ritsånger inspirerar och stöder sjungoritaren samt leder oss till olika musikaliska världar – allt från snöflingors lätta dans till elefanters tunga steg, från det fina ljudet av regndroppar till en fartfylld Formel 1-tävling.

Materialet utgör ett inspirerande och nödvändigt verktyg både för dig som arbetar med barn och för dig som är förälder.

* * *

“I Sjungorita! finns trolldom! Barnen koncentrerar sig på att rita och annat ståhej får vara.”

– Salla Sutinen, speciallärare inom småbarnsfostran

* * *

“Sjungorita! erbjuder barnet ett naturligt och åskådligt sätt att förmedla sina känslor, tankar och iakttagelser och synliggöra dem. Till sjungoritandet hör även för barnet ett viktigt kroppsligt och flersinnat sätt att uttrycka sig.”

– Inkeri Ruokonen, universitetslektor, docent i musikpedagogik, Helsingfors Universitet

* * *

“Den egna sångrösten har ingen betydelse, utan viktigast är vad man kan åstadkomma med sång. Inte heller förmågan att rita har betydelse i sjungoritandet. När man kastar sig in i aktiviteten och övar tillsammans med barnet, föds en viss glädje, vilket är ett bra utgångsläge för att lära sig.”

– Anne Laitinen, ergoterapeut

***

 

Du kan beställa våra produkter antingen i vår webbutik (på finska) eller genom att fylla i en beställningsblankett. Man kan också beställa via e-post (e-postadress info (at) laulau.fi). Vi sänder även utomlands.

Läs mer om Sjungorita! -metoden >>

Läs om Sjungorita! -metodens grundkurs >>